Close
 Close

Develor International

Show all contacts
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Przeglądaj zasoby
  Contact Us
Zwiększ potencjał i zaangażowanie

Szkolenie utalentowanych kolegów jest ważne, ale samo w sobie nie wystarczy. Nasze ukierunkowane rozwiązania obejmują selekcję, utrzymanie i usługi rozwojowe dla różnych grup młodych talentów, wysokich potencjalnych i kluczowych pracowników, aby zmaksymalizować ich potencjał oraz zapewnić im satysfakcję i lojalność.

Z naszego doświadczenia wynika, że elementy zarządzania zmianą są kluczowe dla powodzenia każdego programu talentowego. Dlatego też kładziemy duży nacisk na zarządzanie oczekiwaniami, komunikację wewnętrzną, coaching i mentoring oraz ciągłe śledzenie indywidualnego rozwoju.

Insight 1

Program zarządzania talentami

Nasz program zarządzania talentami ma na celu zidentyfikowanie tych pracowników lub potencjalnych pracowników, którzy mogą odgrywać kluczową rolę w realizacji strategicznego biznesplanu. Po świadomym doborze puli talentów firmy dokonujemy przeglądu i mierzymy zdefiniowaną wiedzę i umiejętności talentów, aby opracować dla nich w pełni dostosowany plan rozwoju.

Indywidualna ścieżka rozwoju daje talentom możliwość rozwoju kompetencji zawodowych. Stale mierzymy ich postępy i dostosowujemy je do potrzeb biznesowych firmy, zapewniając silny potencjał wzrostu zarówno osobom fizycznym, jak i firmie.

Insight 2

Program zatrzymania kluczwych pracowników

Program zatrzymania kluczowych pracowników DEVELOR to długoterminowe rozwiązanie, które ma natychmiastowy wpływ na kluczowe osoby. Obejmuje dokładny proces, który obejmuje wszelkie niezbędne planowanie, wykonanie, dostosowanie i działania następcze w celu ustanowienia i utrzymania tego systemu w dłuższej perspektywie. Ten starannie zaplanowany i wdrożony proces umożliwia organizacji utrzymanie i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej dzięki kluczowym pracownikom.

Dodatkowo, aby zwiększyć motywację i poziom zaangażowania tych współpracowników, odpowiednio zarządzać transferem wiedzy i wdrożyć plany sukcesji na każdą ewentualną sytuację, zmniejszając tym samym ryzyko biznesowe związane z odejściem kluczowej osoby.

Insight 3

Strategiczny rozwój pracy

Celem projektu jest położenie nacisku na kategorie stanowisk, które są strategicznie ważne dla firmy. Projekt jest jednorazową, ale zdecydowaną interwencją. Jej celem jest jasne zdefiniowanie tych pozycji, które odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów strategicznych lub optymalizacji procesu realizacji po zdefiniowaniu strategii.

Projekt obejmuje cały proces od identyfikacji strategicznych miejsc pracy, poprzez określenie atrybutów tych stanowisk, po ocenę, rozwój lub plany zastępcze współpracowników pracujących na tych stanowiskach.

Related articles

Looking for help with Talent?

Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.