Nasze
Sukcesy

Pokaż

Kim
jesteśmy

Pokaż

Nasze
podejście

Pokaż

JESTEŚMY SPECJALISTAMI

ROZWÓJ MaNAGERÓW

Leadership Impact

Codzienna praktyka i sukces biznesowy
czynią lidera liderem

Więcej >

WSPARCIE SIŁ SPRZEDAŻY

Sales Booster

Kompetentni sprzedawcy wspomagani przez sprawne procesy
wewnętrzne pozwalają osiągać lepsze wyniki

Więcej >

ROZWÓJ TALENTÓW

Talent Springboard

Chcąc skutecznie wdrażać strategie, ponadprzeciętne firmy
przyciągają najlepszych ludzi

Więcej >

 WSPARCIE ORGANIZACJI

Organizational Excellence

Wzajemne relacje i współpraca między
poszczególnymi osobami i zespołami

Więcej >

POPULARNE USŁUGI DEVELOR

AKTUALNOŚCI

SIEĆ GLOBALNA

DEVELOR Network to idealny partner dla organizacji działających w wielu państwach Europy, Bliskiego Wchodu i Afryki, wymagających obsługi kierowniczej, sprzedażowej, rozwoju talentów lub doradztwa w zakresie zasobów ludzkich i programów rozwoju organizacyjnego za pośrednictwem jednolitego systemu. Oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług, prowadzonych przez najlepszych w kraju trenerów i konsultantów, w językach lokalnych, z uwzględnieniem specyfikacji kulturowych.

Develor International

Address: H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail: info@develor.com
Tel.: +36 1 413 7990
www.develor.com 

Develor Polska

Addres: Zaściankowa 8c/11, 02-989 Warszawa
E-mail (ogólny): info.poland@develor.com
E-mail (klienci): marcin.kraszewski@develor.com