Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt

Potwierdzam, że firma Develor Polska Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie „Przywództwo z perspektywy bezpieczeństwa” („Leadership for Safety”), którego adresatami byli managerowie działów sprzedaży i serwisu firmy Komatsu Poland Sp. z o.o. 

Podczas szkolenia udało się zrealizować następujące cele:

 • Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w Komatsu Poland Sp. z o.o.;
 • Określenie kluczowej roli managerów w zakresie bezpieczeństwa pracy;
 • Zgłębienie przyczynowości wypadków przy pracy;
 • Pogłębienie umiejętności udzielania informacji zwrotnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie z podwładnymi;
 • Zainspirowanie do przemyśleń na temat bezpieczeństwa oraz zebranie pomysłów możliwych działań poprawiających bezpieczeństwo.

Uczestnicy ocenili poszczególne elementy szkolenia w ankiecie ewaluacyjnej na następujących poziomach (0 – 100%):

 • Ogólne zadowolenie ze szkolenia – 87%
 • Atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy – 97%
 • Jakość komunikacji trenerów – 97%
 • Przygotowanie trenerów i znajomość specyfiki pracy uczestników – 90%
 • Wzrost świadomości uczestników na temat roli managera w obszarze bezpieczeństwa – 80%
 • Zrozumienie wieloprzyczynowości wypadków przy pracy – 100%
 • Wzrost umiejętności wyciągania wniosków z niebezpiecznych sytuacji – 86%
 • Znajomość modelu SBI i zasad udzielania informacji zwrotnej – 100%
 • Umiejętność praktycznego prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie – 97%

Warsztat wsparty był platformą x-learningową EnterTraining System, która służyła jako narzędzie integracji grupy szkoleniowej przed, w trakcie i po szkoleniu. Dodatkowo dzięki EnterTraining możliwe było określenie i monitorowanie zobowiązań uczestników dotyczących zastosowania w praktyce nabytej wiedzy i wypracowanych wspólnie rozwiązań. Rekomenduję firmę Develor Polska jako wiarygodnego partnera w realizacji projektów rozwojowych z zakresu świadomości bezpieczeństwa pracy.”

Obsługa działań hybrydowych

Pobierz najnowszy e-book pełen sprawdzonych wskazówek, jak działać w zespole hybrydowym.