Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt

“Nauka to nie wydarzenie, ale proces ”- coraz więcej organizacji uznaje wpływ badania Brinckerhoffa: Efekt rozwoju każdego człowieka w dużej mierze zależy od tego, co robimy przed i po szkoleniu. Koncept X-learning Develor to sposób na wydłużenie procesu uczenia się.

Develor dokłada wszelkich starań, aby przygotować zarówno uczestników, jak i organizację do pożądanej zmiany sposobu myślenia i zachowania. Oprócz zwykłych wywiadów przygotowawczych i ankiet online, kładziemy nacisk na badanie dokładnych potrzeb i analizę aktualnego poziomu zachowań uczestników za pomocą naszego szerokiego zestawu narzędzi diagnostycznych. Cel i grupa docelowa określają odpowiednie narzędzia do wykorzystania: od testów kompetencji, poprzez shadowing lub Mystery Shopping, po ocenę 360 stopni lub Development Centre.

Projektowanie treści złożonego projektu rozwojowego rozpoczyna się od zdefiniowania głównych biznesowych kluczowych wskaźników efektywności, które mają zostać ulepszone; to jest źródło definicji krytycznych zachowań, które należy rozwinąć, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Specjaliści Develor kierują się logiką mechanizmu planowania Kirkpatricka, aby zapewnić organizacyjny wpływ naszych programów.

Rolą elementów zarządzania zmianą jest wzbudzenie chęci zmiany dotychczasowych praktyk. Jednocześnie zapewniamy, że organizacja, bezpośredni przełożeni, współpracownicy i inni interesariusze reagują przychylnie i wspierająco na nowe zachowanie.

Po szkoleniu wdrażane są narzędzia, procesy, systemy i działania wspierające zmianę zachowań, aby zmotywowany uczestnik przenosił motywację i zaangażowanie na zwykłe dni robocze. Wdrażamy systemy monitoringu, które zapewniają natychmiastową i ciągłą informację zwrotną zarówno dla organizacji, jak i dla uczestnika; ponieważ wiemy, że największą motywacją do zmiany jest sam postęp zmiany.

Świadome i ustrukturyzowane wdrożenie podejścia x-learning jest gwarancją, że program rozwojowy przyczynia się do wyników biznesowych i dowodzi, że interwencja szkoleniowa stworzyła wartość dla organizacji.

Obsługa działań hybrydowych

Pobierz najnowszy e-book pełen sprawdzonych wskazówek, jak działać w zespole hybrydowym.

Powiązane artykuły