• 13 maja - Action Learning
   

  Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

  W jaki sposób członkowie zespołu i ich dynamika wpływa na efektywność zespołu? Badacze Google zadali sobie to pytanie. Dane dotyczące 180 zespołów zbadanych przy użyciu 35 różnych modeli statystycznych pokazują jedno - to, co naprawdę się liczy, tonie KTO tworzy zespół, a bardziej JAK zespół pracuje razem.

  Co nam to mówi? Aby zespoły były efektywne, liczy się ich model działania, umiejętność współpracy i spójność, która je łączy. Aby to poprawić, musisz znać status quo. I tak właśnie zaczynają się nasze poszukiwania magicznej mikstury ducha zespołu.

  Aby rozwiązać problemy zespołów, przyjrzymy się ich współpracy poprzez

  Matrycę współpracy DEVELOR

  Oceń współpracę w zespole

  Plemiona, które lepiej współpracują, prosperują. Plemiona, które nie współpracują, po prostu znikają. Dotyczy to również plemion biznesowych – zespołów i organizacji.

  Kiedy i jak zmienić zespół?

  Zacznij działać, gdy zauważysz spadek wydajności i efektywności zespołu, wyższy wskaźnik konfliktów lub spadek zaufania między członkami zespołu. Interwencja jest również potrzebna, jeśli w zespole pojawiają się nowe osoby lub wprowadzone są zmiany organizacyjne.

  Zacznij od profesjonalnej diagnozy. 

  Pomoże Ci to zrozumieć i ocenić sytuację. Wtedy dopiero będziesz mógł określić plan działania i wprowadzić zmiany w zespole. Jakie masz opcje?

  • Team Sociomapping ocenia jakość relacji między członkami zespołu, pozwala dostrzec najsilniejsze i najsłabsze relacje.
  • Warsztat 5 dysfunkcji zespołu w oparciu o teorię Lencioniego, bada w jakim stopniu zespół nabył kluczowe KOMPETENCJE, potrzebne do sprawnego funkcjonowania.
  • Kwestionariusz Rozwoju Zespołu, oparty o teorię efektywności zespołu Katzenbacha, bada na jakim etapie rozwoju jest zespół i jakie działania można podjąć, aby wzmocnić zespół i ułatwić jego codzienne funkcjonowanie
  • Insights – Koło Zespołu pokazuje analizę zespołu.
  Kontakt

  Usprawnij działania

  W zeszłym roku wiele zespołów zaczęło pracować całkowicie online lub w sposób hybrydowy. Ale czy w ostatnich miesiącach zdobyli oni doświadczenie w zdalnej i hybrydowej współpracy? Część tak..

  Wiele zespołów wciąż zmaga się z trudnościami

  Nadal spotykamy zespoły, których cele  nie są zdefiniowane lub niejasne. Brakuje procedur, a te istniejące nie pomagają we współpracy. Członkowie zespołów nie wiedzą, do kogo się zwrócić, kiedy i z jakim pytaniem. Często komunikacja związana z pracą nie jest dostosowana do nowej rzeczywistości pracy zdalnej – ani w formie, ani w czasie.

  Zespoły muszą się ciągle dostosowyać do zmian:

  • tworzyć i udostępniać misję, wizję, jasne cele i obowiązki
  • określać i wdrażać procedury, narzędzia i techniki (zdalnej) współpracy
  • regularnie oceniać ich adekwatność, ponieważ sytuacja się zmienia.

  Na wszystkich etapach tego procesu pomagamy w dobrze zdefiniowanym procesie facylitacji.

  Kontakt

  Postaw na rozwój

  Czy zespół z jasnymi celami, ustalonymi rutynami i normami współpracy nadal może mieć problemy? Oczywiście. Przyczyną jest często brak umiejętności – albo ze strony kierownika, albo ze strony pracowników.

  Jakie umiejętności mogą być przyczyną dysfunkcji zespołu?

  • zarządzanie zespołami zdalnymi lub hybrydowymi
  • tworzenie bezpiecznego psychologicznie środowiska
  • komunikacja, współpraca lub rozumienie siebie i innych

  Brakuje Ci umiejętności aby budować efekywne zespoły?

  Powyższe umiejętności pomagają budować otwarte, zróżnicowane i zrównoważone zespoły. Niestety ludziom często ich brakuje. Nie jest wstydem przyznać, że Tobie lub Twojemu zespołowi brakuje doświadczenia w którymkolwiek z nich. To początek podróży rozwojowej.

  Dostosowane do Twoich potrzeb szkolenia z naszego portfolio dotyczą umiejętności współpracy w zdalnej i hybrydowej pracy zespołowej.

  Kontakt

  Wzmocnij ducha zespołu

  Jak czują się zespoły po miesiącach izolacji i pracy z domu? Nawet jeśli wydajność nie spadła, zmniejsza się poczucie przynależności i koleżeństwa.

  Najwyższy czas, aby wzmocnić ducha zespołu.

  Czy można osiągnąć tę wspaniałą atmosferę  spotkania zespołowego podczas spotkania online? Tak – przeprowadź angażujący teambuiding polegający na nauce opartej na doświadczeniu lub wprowadź oparte na grach elementy budowania zespołu do Waszej rutyny. Przyczyni się to w znacznym stopniu do wzmocnienia współpracy i spójności zespołu.

  Nasz zestaw aktywności związanych z budowaniem zespołu może być  zastosowany zarówno w małym zespole lub w całych działach, z naszą asystą lub w pełni niezależnie.

  Kontakt

  O NAS

  Jesteśmy międzynarodową firmą szkoleniowo-rozwojową. Od 28 lat pomagamy kształtować ludzi i organizacje w ich drodze do sukcesu. Jesteśmy obecni w 16 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Zapewniamy niezapomnianą naukę, pomagamy osiągnąć łatwą do opanowania zmianę zachowania i wywierać wymierny wpływ.

   

   

   

  Rozwijamy jednostki
  i zespoły
  w pracy.

  Różne metody na poprawę współpracy i budowanie ducha zespołu

  Nie ma dwóch identycznych zespołów. Dlatego dla każdego zespołu i każdej możliwej sytuacji nasi ludzie tworzą unikalne rozwiązanie. Tworzymy mieszankę, w której dobieramy najlepsze narzędzia oceny w zależności od tego czego potrzebuje Twój zespół. Bierzemy pod uwagę Twoje ograniczenia czasowe i przestrzenne, preferowane platformy oraz inne cechy zespołu i organizacji.

  • Wirtualna Klasa
  • Webinar
  • Team Asssessment - Ocena Zespołu
  • Warsztat online
  • Konsultacje online
  • Coaching online
  • Teambuilding online

  Wirtualna Klasa

  Wirtualna klasa jest idealnym rozwiązaniem aby rozwinąć umiejętności współpracy, zarówno dla liderów jak i członków zespołu. 

  Przypomina klasyczne szkolenie twarzą w twarz i wykorzystuje rozwiązania cyfrowe. To świetny sposób na naukę, doświadczenie i ćwiczenie umiejętności.

  Podczas WIRTUALNEJ KLASY, uczestnicy,

  • angażują się w interaktywne prezentacje
  • wykonują zadania grupowe, a nawet,
  • ćwiczą umiejętności z kolegami, tak jak na sali szkoleniowej.

  Aby zapewnić interaktywność i jak najlepsze zaangażowanie, ograniczamy zajęcia wirtualne do 6-12 uczestników. Zwykle trwają one mniej niż 120 minut.

  Wirtualna Klasa

  Wirtualna klasa jest idealnym rozwiązaniem aby rozwinąć umiejętności współpracy, zarówno dla liderów jak i członków zespołu. 

  Przypomina klasyczne szkolenie twarzą w twarz i wykorzystuje rozwiązania cyfrowe. To świetny sposób na naukę, doświadczenie i ćwiczenie umiejętności.

  Podczas WIRTUALNEJ KLASY, uczestnicy,

  • angażują się w interaktywne prezentacje
  • wykonują zadania grupowe, a nawet,
  • ćwiczą umiejętności z kolegami, tak jak na sali szkoleniowej.

  Aby zapewnić interaktywność i jak najlepsze zaangażowanie, ograniczamy zajęcia wirtualne do 6-12 uczestników. Zwykle trwają one mniej niż 120 minut.

  Webinar

  W przypadku webinariów zbieramy uczestników aby przekazać konkretne informacje i wiedzę.  W przeciwieństwie do wirtualnej klasy, celem webinaru jest przekazanie konkretnego kontentu i wiedzy. Nie oznacza to jednak, że webinar to nudna i męcząca prezentacja. Wręcz przeciwnie, dobry webinar jest wysoce interaktywny i angażujący.

  Podczas WEBINARU uczestnicy:

  • Biorą udział w dyskusji za pośrednictwem czatu i sesji pytań i odpowiedzi
  • Wyrażają swoją opinię w ankietach online
  • Udostępniają materiały

  Ten typ wirtualnej sesji jest odpowiedni również dla większej liczby odbiorców. Długość nie przekracza 90 minut.

  Webinar

  W przypadku webinariów zbieramy uczestników aby przekazać konkretne informacje i wiedzę.  W przeciwieństwie do wirtualnej klasy, celem webinaru jest przekazanie konkretnego kontentu i wiedzy. Nie oznacza to jednak, że webinar to nudna i męcząca prezentacja. Wręcz przeciwnie, dobry webinar jest wysoce interaktywny i angażujący.

  Podczas WEBINARU uczestnicy:

  • Biorą udział w dyskusji za pośrednictwem czatu i sesji pytań i odpowiedzi
  • Wyrażają swoją opinię w ankietach online
  • Udostępniają materiały

  Ten typ wirtualnej sesji jest odpowiedni również dla większej liczby odbiorców. Długość nie przekracza 90 minut.

  Team Asssessment - Ocena Zespołu

  Ocena status quo otwiera drzwi do wnikliwych dyskusji, które następnie prowadzą do rozwiązań. W tym celu ważne jest, aby wybrać najlepsze narzędzia oceny i wiedzieć, jak je wdrożyć.

  Każdy assessment zapewnia unikalne spojrzenie na dynamikę i skład zespołu. Gdy raporty są gotowe, nadchodzi kluczowy krok –  zrozumienie i odnalezienie cennych spostrzeżeń z zespołem.

  Oferujemy wachlarz opcji ASSESSMENTU takie jak:

  • Team Sociomapping – wiodąca na świecie metoda mapowania dynamiki zespołu, której zaufała NASA
  • Insights Discovery Team Profile i Lumina Team Circle – wiodące narzędzia typologiczne, które zwiększają wartość dzięki wyspecjalizowanym profilom zespołów.
  • WarsztatLencioniego – ocenia zespoły w 5 kluczowych obszarach, które wzmacniają efektywność

  Team Asssessment - Ocena Zespołu

  Ocena status quo otwiera drzwi do wnikliwych dyskusji, które następnie prowadzą do rozwiązań. W tym celu ważne jest, aby wybrać najlepsze narzędzia oceny i wiedzieć, jak je wdrożyć.

  Każdy assessment zapewnia unikalne spojrzenie na dynamikę i skład zespołu. Gdy raporty są gotowe, nadchodzi kluczowy krok –  zrozumienie i odnalezienie cennych spostrzeżeń z zespołem.

  Oferujemy wachlarz opcji ASSESSMENTU takie jak:

  • Team Sociomapping – wiodąca na świecie metoda mapowania dynamiki zespołu, której zaufała NASA
  • Insights Discovery Team Profile i Lumina Team Circle – wiodące narzędzia typologiczne, które zwiększają wartość dzięki wyspecjalizowanym profilom zespołów.
  • WarsztatLencioniego – ocenia zespoły w 5 kluczowych obszarach, które wzmacniają efektywność

  Warsztat online

  Prowadzimy także warsztaty online dotyczące współpracy. Jest to szczególnie przydatne, gdy Twój zespół jest w trakcie assessmentu(Sociomapping, Lencioni, Insights lub Lumina).

  Warsztaty współpracy zespołowej online to świetny format do otwartego omawiania ważnych zagadnień.

  Podczas WARSZTATU ONLINE zespoły mogą:

  • analizować wyniki przedstawionej diagnostyki,
  • omówić problemy i ich przyczyny,
  • określić listę możliwych działań,
  • osiągnąć porozumienie pod kompetentnym kierownictwem naszego moderatora.

  W większości przypadków warsztat trwa 1,5 – 3 godziny i jest odpowiedni dla dedykowanego zespołu.

  Warsztat online

  Prowadzimy także warsztaty online dotyczące współpracy. Jest to szczególnie przydatne, gdy Twój zespół jest w trakcie assessmentu(Sociomapping, Lencioni, Insights lub Lumina).

  Warsztaty współpracy zespołowej online to świetny format do otwartego omawiania ważnych zagadnień.

  Podczas WARSZTATU ONLINE zespoły mogą:

  • analizować wyniki przedstawionej diagnostyki,
  • omówić problemy i ich przyczyny,
  • określić listę możliwych działań,
  • osiągnąć porozumienie pod kompetentnym kierownictwem naszego moderatora.

  W większości przypadków warsztat trwa 1,5 – 3 godziny i jest odpowiedni dla dedykowanego zespołu.

  Konsultacje online

  Ten rodzaj wirtualnej interakcji jest zalecany jako follow-up poprzedniego szkolenia. Celem jest dalsze wsparcie w temacie, pogłębienie wiedzy omówienie wyzwań oraz uzyskanie bezpośredniego wsparcia od trenera.

  Podczas KONSULTACJI ONLINE trener oraz uczestnicy:

  • będą widzieć się i słyszeć poprzez czat głosowy i wideo,
  • podzielą się materiałami,
  • omówią problemy razem, zupełnie jak na zajęciach twarzą w twarz.

  W zależności od  tematu, zaleca się organizowanie sesji 1:1 lub w małej grupie (2-3 osoby).

  Sesja trwa 45-60 minut.

  Konsultacje online

  Ten rodzaj wirtualnej interakcji jest zalecany jako follow-up poprzedniego szkolenia. Celem jest dalsze wsparcie w temacie, pogłębienie wiedzy omówienie wyzwań oraz uzyskanie bezpośredniego wsparcia od trenera.

  Podczas KONSULTACJI ONLINE trener oraz uczestnicy:

  • będą widzieć się i słyszeć poprzez czat głosowy i wideo,
  • podzielą się materiałami,
  • omówią problemy razem, zupełnie jak na zajęciach twarzą w twarz.

  W zależności od  tematu, zaleca się organizowanie sesji 1:1 lub w małej grupie (2-3 osoby).

  Sesja trwa 45-60 minut.

  Coaching online

  Coaching online to dobry sposób na wsparcie osoby coachowanej w osiągnięciu konkretnego celu osobistego lub zawodowego lub udzielenie indywidualnej informacji zwrotnej po ostatniej diagnostyce

   

  D

  Podczas COACHINGU ONLINE trener wraz z uczestnikiem

  • widzą się i słyszą poprzez czat głosowy i wideo,
  • dzielą się materiałami,
  • omówią problemy razem, zupełnie jak na zajęciach twarzą w twarz.

  Podobnie jak w przypadku  sesji coachingowych face to face, coaching online może być jednorazowym wydarzeniem lub serią sesji, skupiających się na konkretnych celach rozwojowych.

  Zalecana długość jednej sesji to 60-90 minut.

  Coaching online

  Coaching online to dobry sposób na wsparcie osoby coachowanej w osiągnięciu konkretnego celu osobistego lub zawodowego lub udzielenie indywidualnej informacji zwrotnej po ostatniej diagnostyce.

  Podczas COACHINGU ONLINE trener wraz z uczestnikiem

  • widzą się i słyszą poprzez czat głosowy i wideo,
  • dzielą się materiałami,
  • omówią problemy razem, zupełnie jak na zajęciach twarzą w twarz.

  Podobnie jak w przypadku  sesji coachingowych face to face, coaching online może być jednorazowym wydarzeniem lub serią sesji, skupiających się na konkretnych celach rozwojowych.

  Zalecana długość jednej sesji to 60-90 minut.

  Teambuilding online

  Teambuilding online to doskonały sposób aby wzmocnić ducha zespołu i poprawić relacje w zespole. Nasz brand FUN HUNTERS oferuje wachlarz aktywności teambuildingowych online i offline. Więcej na www.funhunters.pl

  Podczas TEAMBUILDINGU ONLINE uczestnicy

  • widzą się i słyszą na wideo
  • doświadczą zagadek i wyzwań logicznych, które mogą rozwiązać jedynie współpracując ze sobą
  • poznają narzędzia usprawniające ich komunikację i współpracę
  • dobrze się bawią 😉

  Teambuilding online

  Teambuilding online to doskonały sposób aby wzmocnić ducha zespołu i poprawić relacje w zespole. Nasz brand FUN HUNTERS oferuje wachlarz aktywności teambuildingowych online i offline. Więcej na www.funhunters.pl

  Podczas TEAMBUILDINGU ONLINE uczestnicy

  • widzą się i słyszą na wideo
  • doświadczą zagadek i wyzwań logicznych, które mogą rozwiązać jedynie współpracując ze sobą
  • poznają narzędzia usprawniające ich komunikację i współpracę
  • dobrze się bawią 😉

  DEVELOR jest sprawdzonym partnerem w zakresie Współpracy i Teambuildingu

  Jako firma globalna z lokalną obecnością pomogliśmy w rozwijaniu współpracy, przekształcaniu zespołów i rozwijaniu ducha zespołowego w firmach XY na całym świecie.
  Działamy sprawnie i szybko!

  Skontaktuj się z nami!

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.