Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

  W IV kwartale bieżącego roku w Sopocie (Hotel Sheraton) oraz Warszawie (Hotel Hilton) odbyło się spotkanie biznesowe pod nazwą “Kawa z Develorem” poświęcone tematyce efektywności szkoleń i nowoczesnym metodom jej podnoszenia.

  Spotkanie skierowane było do naszych potencjalnych i stałych klientów. Uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat rewolucyjnego narzędzia Develor – systemu EnterTrainingTM oraz wymienili doświadczenia z innymi praktykami reprezentującymi działy personalne różnych firm.

  Podczas „Kawy z Develorem” przeprowadziliśmy, krótkie badanie dotyczące szkoleń, a także trudności z nimi związanych, z jakimi spotykają się specjaliści zasobów ludzkich w polskich firmach. W spotkaniu udział wzięło 40 osób, a samo badanie przeprowadzone zostało za pomocą platformy EnterTrainingTM, która umożliwia m.in. prowadzenie dynamicznych ankiet na sali szkoleniowej.
  Na pierwsze pytanie, które dotyczyło największych trudności przed szkoleniem, aż 27% wskazało, że największą trudnością przed szkoleniem jest niemierzenie poziomu kompetencji uczestników przed szkoleniem. 24% ankietowanych twierdzi, że przed szkoleniami nie przeprowadza się testów, które sprawdzają wiedzę danej grupy szkoleniowej.

  Wykres 1_Trudności przed szkoleniem

  Kolejne pytanie dotyczyło największych problemów podczas szkolenia. Spotkaliśmy się tutaj z dużą rozbieżnością w odpowiedziach, gdzie największa liczba, bo aż 35% pracowników działów personalnych uważa, że szkolenia są za krótkie i 1-2 dni zdobywania wiedzy i umiejętności nie generują pożądanych rezultatów. 25% ankietowanych, zgadza się ze stwierdzeniem, że zazwyczaj szkolenie nie ma orientacji i nie kładzie nacisku na stronę praktyczną. Ponad 21% specjalistów twierdzi, że uczestnicy nie uczą się potrzebnych zachowań podczas szkoleń.

  Wykres 2_Trudności w trakcie szkolenia

  Trudności po szkoleniu z jakimi spotykają się polskie firmy jest dość dużo, jednak wybraliśmy kilka stwierdzeń, które według nas są najważniejsze. Ankietowani uważają, że największą trudnością po szkoleniu (aż 33,9%) jest brak przywiązania dostatecznej uwagi do wsparcia pracowników we wdrażaniu umiejętności poznanych na szkoleniu, często spowodowane może to być brakiem czasu, czy nadmierną ilością obowiązków. Kolejną wysoko procentową odpowiedzią wybraną przez polskich HRowców jest brak wyrobienia nawyku w firmach, mierzenia rezultatu po szkoleniu. Duża część uczestników, bo aż 21,4% nie obserwuje zmian w zachowaniu pracowników i ok. 15% ankietowanych nie otrzymuje szczegółowych informacji, które dotyczą przebiegu szkolenia, może być to spowodowane brakiem rzetelności oraz brakiem standardów niektórych firm szkoleniowych lub trenerów współpracujących.

  Wykres 3_Trudności po szkoleniu

  Ostatnim, podsumowującym naszą ankietę pytaniem było: Czy uczestnicy szkoleń wdrażają nabytą wiedzę i umiejętności w pracy?
  Ponad 78% uczestników Kawy z Develorem odpowiedziało, że tylko połowa nabytej wiedzy i umiejętności wdrażana jest w praktykę. W dyskusji pojawił się wniosek, że częściej podejmowane są próby wdrożenia, które ze względu na różne czynniki (np. brak systemowego wsparcia) nie są kontynuowane, a jedynie kilkanaście procent uczestników faktycznie długoterminowo stosuje nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

  Jako jedno z interesujących rozwiązań problemów z efektywnością szkoleń Dyrektor Generalny Develor Polska – Bartłomiej Wrzosek – zaprezentował wypracowany przez Develor rewolucyjny system EnterTrainingTM, który wpływa na efektywność projektu szkoleniowego przed, w trakcie i po nim, na każdym z 4 poziomów wg metodologii Kirckpatricka, czyli zarówno na zadowolenie uczestników jak i efekty biznesowe klienta. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję przetestować narzędzie, porównać je do własnych rozwiązań i przekonać się o rewolucyjności tego rozwiązania. Więcej o systemie EnterTrainingTM https://www.develor.pl/home/products/entertraining/

  W I kwartale 2014 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Develorem” tym razem poświęcone budowaniu efektywnych zespołów w oparciu o narzędzie po raz pierwszy zastosowane w eksperymencie projektowania misji na Marsa – TeamsoziomappingTM, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

  Autor: Marta Zarębska, Office Manager, e-mail: marta.zarebska@develor.com

  Obsługa działań hybrydowych

  Pobierz najnowszy e-book pełen sprawdzonych wskazówek, jak działać w zespole hybrydowym.


   Powiązane artykuły