Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt
 • Vízia a stratégia
 • Systém riadenia
 • Rozvoj a rast
 • Autonómia

Neustála zmena

Premenlivosť, neistota, komplexnosť a nejasnosť – tzv. VUCA svet – sú normálom dneška a budúcnosti. Aby jednotlivci, tímy a organizácie uspeli, potrebujú zlepšiť svoju schopnosť prispôsobovať sa a reagovať.

Adaptívny líder

je schopný čeliť nestálosti a zmene v zadaní, zdrojoch, prostredí, tíme či
vo svete. Dokáže to vďaka tomu, že disponuje jedinečnou zmesou postojov, vedomostí a zručností.

Misia Mars

je gamifikovaný tréningový program adaptívneho líderšipu. Prostredníctvom zážitkového učenia otvára bránu do budovania kompetencií adaptívneho lídra.

Jedinečný tréning adaptívnosti

V rámci dvojdňového zážitkového programu účastníci

 • pochopia koncept VUCA prime,
 • získajú prehľad o štyroch kľúčových oblastiach
 • zručností adaptívneho lídra,
 • spoznaju tímové role v adaptívnom líderšipe,
 • vyskúšajú si zručnosti adaptívneho lídra: predávanie
 • vízie, riešenie konfliktov, dosahovanie dohody,
 • nastavovanie tímového protokolu, hľadanie riešení
  a rozhodovanie,
 • spoznajú výhody obrátenej organizačnej pyramídy,
 • spoznajú prečo je dôležité a ako budovať bezpečné
  prostredie.

Gamifikovaný tréning zlepšuje zapamätateľnosť

V roku 1969 zažilo ľudstvo moment, kedy sa všetci pozerali jedným smerom – Neil Armstrong vykročil na Mesiac a zmenil svet. Tí, ktorí to zažili, si to aj pamätajú.

Ďalšia takáto méta nás čaká na Marse. Náš program adaptívneho líderšipu sa inšpiruje touto ambíciou a prináša zážitok osídľovania Marsu do tréningovej miestnosti.

Vďaka príbehovosti a gamifikácii tréningu zvyšujeme mieru zapojenia a ponorenia do učenia. Tým zlepšujeme zapamätateľnosť tréningu. A tak zlepšujeme efektivitu vynaložených zdrojov – časových a finančných
– do rozvoja.

Gamifikovaný tréning zlepšuje zapamätateľnosť

V roku 1969 zažilo ľudstvo moment, kedy sa všetci pozerali jedným smerom – Neil Armstrong vykročil na Mesiac a zmenil svet. Tí, ktorí to zažili, si to aj pamätajú.

Ďalšia takáto méta nás čaká na Marse. Náš program adaptívneho líderšipu sa inšpiruje touto ambíciou a prináša zážitok osídľovania Marsu do tréningovej miestnosti.

Vďaka príbehovosti a gamifikácii tréningu zvyšujeme mieru zapojenia a ponorenia do učenia. Tým zlepšujeme zapamätateľnosť tréningu. A tak zlepšujeme efektivitu vynaložených zdrojov – časových a finančných
– do rozvoja.

Hodnotný obsah vo forme, ktorá funguje

Aha! momenty

Kľúčové cvičenia vedú k momentom uvedomenia,
kedy sa rácio a emócio prepoja, čo zabezpečí lepšiu
retenciu vedomostí.

Využívanie digitálnych nástrojov

Používame rozličné digitálne nástroje pred, počas
a po tréningu. Adaptívny líder je zžitý s technológiou
a takto ho na to pripravujeme tiež.

Formovanie postoja

Otvárame mysle účastníkom tomu, že adaptívnosť má
hodnotu. Napríklad tým, že rozoberáme dopady
chýbajúcej zručnosti či vedomosti. Ak nevyformujeme
otvorený postoj voči téme, všetky ostatné informácie
budú zmietnuté tým, že “to tak nejde…”

Blended learning

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Aha! momenty

Kľúčové cvičenia vedú k momentom uvedomenia,
kedy sa rácio a emócio prepoja, čo zabezpečí lepšiu
retenciu vedomostí.

Využívanie digitálnych nástrojov

Používame rozličné digitálne nástroje pred, počas
a po tréningu. Adaptívny líder je zžitý s technológiou
a takto ho na to pripravujeme tiež.

Formovanie postoja

Otvárame mysle účastníkom tomu, že adaptívnosť má
hodnotu. Napríklad tým, že rozoberáme dopady
chýbajúcej zručnosti či vedomosti. Ak nevyformujeme
otvorený postoj voči téme, všetky ostatné informácie
budú zmietnuté tým, že “to tak nejde…”

Blended learning

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Čo o tréningu adaptívneho líderšipu hovoria účastníci?

Juraj Boledovič

DXC Technology Company

Misia Mars je školenie, ktoré mi poskytlo vedomosti, ale aj praktický zážitok hneď na niekoľkých úrovniach. Samotný tréning poskytne v prvom rade obsahový pohľad, ktorý prepojí fragmenty vedomostí a techník z iných školení do uceleného pohľadu na leadership. Cvičenia a aktivity zase poskytujú komfort, aký poskytuje lietanie na leteckom simulátore. Akurat je obohatené o spolupracu celého tímu. Môžete si v praxi, v interakcii s ostatnými účastníkmi, vyskúšať rôzne techniky práce v tíme, vedenia tímu, pozorovať ich účinok, dostať okamžitú spätnú väzbu poučiť sa aj na konani ostatnych. Pre mňa tento tréning bol jednoznačne pozitívnym vzdelávacím zážitkom a vzbudilo vo mne veľkú zvedavosť a chuť zúčastniť sa na jeho druhej časti.

Monika Kudrocová

DXC Technology Company

Dávno som sa pri objavovaní nových vecí a poznatkov tak nezabavila. Misia Mars mi priniesla nové zaujímavé informácie ohľadne riadenia ľudí prepletené misiou, hrou a napätím. Modelové situácie a perfektná vizualizácia nedovolia nudiť sa ani na minútu. Ďakujem tímu DASA, že to dokázali takto pripraviť a zrealizovať. Už teraz sa teším na pokračovanie.
Show more Testimonials

Vykročte k adaptívnemu
líderšipu

Zažite HR demo Marsu.
Piatok 25.9. 09:30 – 14:30

Daľšie informácie

Experti

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Cieľová skupina

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Logistické infomácie

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Cenové podmienky

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Na stiahnutie

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Časté otázky

Ako dlho trvá tento program?

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Ako dlho trvá tento program?

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Ako dlho trvá tento program?

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Ako dlho trvá tento program?

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning
rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad
prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme
potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.