• 13 maja - Action Learning
   

  Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

  Dowiedz się jak możemy pomóc Ci zmienić nieefektywne szkolenie w mierzalną wartość rozwojową w Twojej organizacji dzięki metodzie Extended Learning – The Blended Learning. Dopóki ludzie są naszym największym zasobem, nauka i rozwój są integralną częścią życia biznesowego w organizacji.
  Nasi koledzy spędzają wiele godzin w salach szkoleniowych lub szkoleniach online, a my w to inwestujemy.
  Wielu zadaje sobie pytanie czy szkolenie spełniło swoje zadanie. Wszystko zależy od tego, jakie ma się oczekiwania

  Czego naprawdę możemy oczekiwać od szkoleń?

  Czego oczekujesz od szkolenia? W jakim stopniu cel szkolenia zostaje osiągnięty?

  Znane większości badanie Brinkerhoffa dowodzi, że w klasycznym środowisku szkoleniowym, 85% uczestników nie wdraża zdobytych umiejętności w życie po ukończeniu treningu. Poprzez klasyczne środowisko szkoleniowe rozumiemy “samodzielne szkolenie”, niezależnie czy szkolenie odbywa się na sali szkoleniowej czy w wirtualnym formacie. Oznacza to, że 10 na 12 osób nie odczuwa korzyści ze szkolenia. Podczas szkoleń, osoby takie nie są produktywne, a tylko 15% osób odczuwa długotrwałe korzyści ze zdobytej wiedzy. Czy te 15% wystarczy, aby pieniądze zainwestowane w rozwój się zwróciły? To znacznie poniżej oczekiwań.

  Ten szokujący fakt z pewnością wywołuje niezadowolenie zarówno wśród liderów, jak i specjalistów ds. HR. Wiele firm szkoleniowych odpowiada na to wyzwanie, próbując stworzyć co raz to bardziej interesujące i ekscytujące formy szkoleń. Może mieć to pozytywny wpływ na doświadczenia uczestników, ale to za mało, aby nauka była bardziej efektywna. Główny powód niepowodzenia szkolenia znajduje się gdzie indziej.

  Szkolenie kończy się niepowodzeniem już przed, a zwłaszcza po

  Aby zrozumieć, w jaki sposób szkolenie może generować większą wartość dla biznesu, musimy wiedzieć dlaczego zawodzi.

  20% niepowodzeń wynika z braku przygotowania i niejasnych oczekiwań. Badania pokazują, że tylko 10% niepowodzeń wynika z treści szkoleniowych lub niekompetencji szkolenia. Największym problemem jednak jest brak follow-up po szkoleniu czyli brak wsparcia we wdrożeniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia. To właśnie wsparcie wdrożeniowe ma na celu wywołanie trwałej zmiany zachowań, a tym samym ma największy wpływ na wyniki.

  Extend the learning -pogłęb naukę

  Jak powinniśmy zareagować na szkolenie, które kończy się fiaskiem? Zgodnie z wynikami badan Brinkerhoffa, uważamy że pomyślny proces nauki nie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia szkolenia, ale na jeszcze na długo przed tym. Analogicznie, szkolenie nie kończy się w momencie zakończenia sesji szkoleniowej.

  X-Learning concept  jest odpowiedzią na to wyzwanie. Dzięki niemu przedłużamy naukę w czasie i pogłębiamy świadomość uczestnika.

  Od świadomości do wdrożenia

  Aby zapewnić maksymalny efekt nauki, uczestnicy biorą udział w 7-etapowej podróży edukacyjnej, podczas której każdy krok ma określoną role i cel w procesie nauki. Od podnoszenia świadomości i zaangażowania uczestników, po wdrażanie i utrzymanie zmiany zachowań w dłuższej perspektywie. Dostosowujemy nasze metody do specyfiki grupy i dbamy o osiągnięcie uzgodnionego celu rozwojowego.

  Połącz synchroniczne i asynchroniczne element nauki

  Aby zaprojektować podróż edukacyjną, świadomie łączymy element synchroniczne i asynchroniczne, zarówno online jak i podczas szkoleń stacjonarnych. Elementy synchroniczne angażują uczestników w tym samym czasie i są prowadzone przez trenerów.  Asynchroniczne elementy umożliwiają dostęp do materiałów szkoleniowych i ćwiczeń w dowolnym momencie.

  Co więcej, możemy zmierzyć oczekiwane rezultaty procesu rozwojowego. Specjaliści DEVELOR postępują zgodnie z metodologią planowania i oceny Kirkpatricka, aby zapewnić pożądane wyniki.

  Świadome i ustrukturyzowane stosowanie X-Learning concept gwarantuje, że program rozwojowy przyczyni się wzrostu wyników biznesowych oraz pokazuje, że szkolenie stanowi wymierną wartość dla organizacji.

   

  Obsługa działań hybrydowych

  Pobierz najnowszy e-book pełen sprawdzonych wskazówek, jak działać w zespole hybrydowym.