• 13 maja - Action Learning
   

    Pokaż kontakty
    Kontakt    
    • Nastawienie
    • Przywództwo & Zarządzanie
    • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
    • Efektywność osobista & komunikacja
    • Teambuilding & współpraca
    • Assessment & Diagnostyka
    • Consulting & Coaching
    • Usługi
    Diagnostyka w organizacji

    Happy At Work

    Indywidualna diagnostyka

    Analiza CAPTain

    Indywidualna diagnostyka

    Development Centre (DC)

    Indywidualna diagnostyka

    Assessment Centre (AC)

    Indywidualna diagnostyka

    Feedback 360°

    Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

    • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
    Przeszukaj usługi

    Znaleziono w zasobach

    • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
    Przeglądaj zasoby

    Grupa docelowa

    • Managerowie najwyższego szczebla

    Liczba uczestników

    8 - 12

    Czas trwania

    2 dni

    Współpraca
    • Warsztaty

    Na jakość współpracy zespołowej wpływają różne czynniki, takie jak poziom motywacji poszczególnych członków zespołu, poziom zaufania wśród współpracowników, jasno określone cele, wspólny kluczowy przekaz, brak zasobów, niewystarczająca komunikacja między członkami zespołu… W większości przypadków wadliwe działanie zespołu poważnie zagraża jego efektywności, niezależnie od tego, jak procesy czy narzędzia firmy są zaprojektowane.

    Szkolenie ma na celu wzmocnienie ducha zespołowego i poprawę współpracy zespołowej, tak aby członkowie zespołu mogli w pełni skoncentrować się na osiąganiu wspólnych celów firmy i aktywnie wspierać się w tym wysiłku.

    W fazie przygotowawczej we współpracy z liderem zespołu, określamy oczekiwania, przeprowadzamy diagnostykę aktualnej sytuacji i zachęcamy członków zespołu do programu.

    Lencioni Workshop

    Wyniki szkolenia: podczas szkolenia zespół określa swoje zasady rozwiązywania konfliktów interpersonalnych (protokół rozwiązywania konfliktów), które pomogą określić oczekiwane zachowanie w sytuacjach konfliktowych. Integralną częścią szkolenia jest ćwiczenie„ Gorące krzesło”, gdzie każdy menedżer otrzymuje od każdego członka zespołu informację zwrotną o tym, jak przebiega ich wzajemna współpraca, a wyniki są następnie opracowywane na piśmie i służą jako podstawa do dalszej pracy z zespołem.

    W fazie wsparcia sprawdzamy i weryfikujemy zrozumienie i akceptację koncepcji, skupiamy się na weryfikacji planu działania z liderem zespołu, mediacjach międzywydziałowych i diagnostyce wdrożeniowej.

    Cele szkolenia

    • odnalezienie unikalnego rozwiązania dla własnego zespołu, jak poprawić jakość współpracy zespołowej i jak poszczególne osoby mogą wnieść swój wkład w ten proces

    Tematy

    • 5 dysfunkcji zespołu
    • Przedstawienie i omówienie wyników diagnostyki
    • Zrozumienie korzyści płynących z różnorodności zespołu
    • Dzielenie się otwartymi opiniami
    • Wsparcie zwycięskiego zespołu

    Skontaktuj się z nami!

    Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.

      Powiązane rozwiązania