Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

  Grupa docelowa

  • Managerowie najwyższego szczebla

  Liczba uczestników

  8 - 12

  Czas trwania

  2 dni

  Współpraca
  • Warsztaty

  Na jakość współpracy zespołowej wpływają różne czynniki, takie jak poziom motywacji poszczególnych członków zespołu, poziom zaufania wśród współpracowników, jasno określone cele, wspólny kluczowy przekaz, brak zasobów, niewystarczająca komunikacja między członkami zespołu… W większości przypadków wadliwe działanie zespołu poważnie zagraża jego efektywności, niezależnie od tego, jak procesy czy narzędzia firmy są zaprojektowane.

  Szkolenie ma na celu wzmocnienie ducha zespołowego i poprawę współpracy zespołowej, tak aby członkowie zespołu mogli w pełni skoncentrować się na osiąganiu wspólnych celów firmy i aktywnie wspierać się w tym wysiłku.

  W fazie przygotowawczej we współpracy z liderem zespołu, określamy oczekiwania, przeprowadzamy diagnostykę aktualnej sytuacji i zachęcamy członków zespołu do programu.

  Lencioni Workshop

  Wyniki szkolenia: podczas szkolenia zespół określa swoje zasady rozwiązywania konfliktów interpersonalnych (protokół rozwiązywania konfliktów), które pomogą określić oczekiwane zachowanie w sytuacjach konfliktowych. Integralną częścią szkolenia jest ćwiczenie„ Gorące krzesło”, gdzie każdy menedżer otrzymuje od każdego członka zespołu informację zwrotną o tym, jak przebiega ich wzajemna współpraca, a wyniki są następnie opracowywane na piśmie i służą jako podstawa do dalszej pracy z zespołem.

  W fazie wsparcia sprawdzamy i weryfikujemy zrozumienie i akceptację koncepcji, skupiamy się na weryfikacji planu działania z liderem zespołu, mediacjach międzywydziałowych i diagnostyce wdrożeniowej.

  Cele szkolenia

  • odnalezienie unikalnego rozwiązania dla własnego zespołu, jak poprawić jakość współpracy zespołowej i jak poszczególne osoby mogą wnieść swój wkład w ten proces

  Tematy

  • 5 dysfunkcji zespołu
  • Przedstawienie i omówienie wyników diagnostyki
  • Zrozumienie korzyści płynących z różnorodności zespołu
  • Dzielenie się otwartymi opiniami
  • Wsparcie zwycięskiego zespołu

  Skontaktuj się z nami!

  Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.

   Powiązane rozwiązania