Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt

Grupa docelowa

  • Talenty
  • Pracownicy z potencjałem

Liczba uczestników

Various groups within whole organizations

Czas trwania

6 miesięcy - 2 lata

Aby sprostać temu wyzwaniu, opracowaliśmy program rozwóju i zarządzania talentami, aby przyciągać, rozwijać, motywować i utrzymywać produktywnych, zaangażowanych pracowników w sposób zgodny z kulturą, wartościami i strategią biznesową firmy. Duży wpływ na sukces programu ma wkład i zaangażowanie bezpośrednich przełożonych.

W większości przypadków – ale niekoniecznie – wspieramy firmę w ustaleniu zestawu kryteriów i złożonego procesu identyfikacji pracowników lub potencjalnych pracowników, którzy mogą odegrać kluczową rolę w realizacji planów biznesowych.
Po zdefiniowaniu i wybraniu puli talentów. ich wiedza i umiejętności zostaną ocenione, aby móc stworzyć specyficzny dla firmy, wpływowy i skuteczny plan rozwoju dla każdego wybranego talentu lub osoby o najlepszych wynikach.

Talent management program

Ta w pełni dostosowana droga rozwoju – zgodna również ze ścieżką kariery – zapewnia talentom możliwość rozwoju i rozwijania kompetencji zawodowych, które są niezbędne do objęcia w przyszłości pozycji lidera lub kariery zawodowej w organizacji.

Dobrze zaprojektowana ścieżka rozwoju jest zgodna z zasadami naszej rozszerzonej koncepcji uczenia się i obejmuje różne wydarzenia i działania związane z nauczaniem mieszanym. Duża różnorodność metod i narzędzi może przyczynić się do wysokiego doświadczenia uczniów, a tym samym do trwałej zmiany sposobu myślenia i zachowania wszystkich zaangażowanych talentów. Pomiędzy szkoleniami online lub w klasie otrzymują zadania indywidualne lub w parach, aby przećwiczyć zdobyte doświadczenia, aby wspierać wdrażanie umiejętności.

Talenty badają i opracowują tematy szkolenia za pomocą dodatkowych zadań, aby uzyskać dogłębne zrozumienie i lepsze zastosowanie. W większości naszych programów od talentów oczekuje się pracy w małych zespołach projektowych, gdzie mogą wypróbować i przetestować różne techniki, a także uczyć się i doskonalić współpracę.

Postępy uczestników będą stale mierzone i dostosowywane do ich celów rozwojowych i potrzeb biznesowych firmy, zapewniając silny potencjał rozwoju zarówno jednostek, jak i organizacji. Projekty, nad którymi pracują talenty, tworzą prawdziwą wartość biznesową jako dodatek do naszych programów z wysokim zwrotem z inwestycji.

Cały program trwa minimum 6 miesięcy, optymalnie 1-2 lata Talenty uczestniczą w wydarzeniach edukacyjnych co miesiąc lub w przypadku programów stacjonarnych co dwa miesiące Bezpośredni przełożeni są intensywnie zaangażowani, a także profesjonalni mentorzy – wymaga to znacznego czasu spędzonego z podwładnym lub podopiecznym w trakcie trwania projektu.

Kładziemy szczególny nacisk na zatrzymanie i zaangażowanie talentów w trakcie trwania programu, rozwijamy je dla obecnego, a nie przyszłego pracodawcy. Zarządzanie oczekiwaniami jest niezwykle ważne, aby uniknąć podnoszenia oczekiwań wybranych współpracowników wobec firmy.
Zdobywamy i utrzymujemy zaangażowanie w rozwój i związane z tym dodatkowe wysiłki, które talenty muszą podjąć w miesiącach trwania programu.

Istnieje kolorowy zestaw metod, narzędzi i działań służących do osiągnięcia wybitnych doświadczeń ucznia, a tym samym wpływu na bieżące kompetencje. Ponieważ uczenie się nie jest jednorazowym wydarzeniem, a podróżą, czynności i zadania pomiędzy kursami odgrywają kluczową rolę w oczekiwanej zmianie i wzroście. Talenty pracują indywidualnie, w parach i zespołach projektowych, tworząc realną wartość swoimi „pracami domowymi”. Miarą rozwoju jest zaawansowany dashboard, wartość tworzona przez projekty talentowe to dodatkowa wartość naszych programów i wysoki zwrot z inwestycji.

Potrzebujesz pomocy z Program rozwoju talentów?

Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.

Powiązane rozwiązania