• 13 maja - Action Learning
   

  Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

  Grupa docelowa

  • Talenty
  • Pracownicy z potencjałem

  Liczba uczestników

  Various groups within whole organizations

  Czas trwania

  6 miesięcy - 2 lata

  Rozwój talentów
  • Consulting

  Aby sprostać temu wyzwaniu, opracowaliśmy program rozwóju i zarządzania talentami, aby przyciągać, rozwijać, motywować i utrzymywać produktywnych, zaangażowanych pracowników w sposób zgodny z kulturą, wartościami i strategią biznesową firmy. Duży wpływ na sukces programu ma wkład i zaangażowanie bezpośrednich przełożonych.

  W większości przypadków – ale niekoniecznie – wspieramy firmę w ustaleniu zestawu kryteriów i złożonego procesu identyfikacji pracowników lub potencjalnych pracowników, którzy mogą odegrać kluczową rolę w realizacji planów biznesowych.
  Po zdefiniowaniu i wybraniu puli talentów. ich wiedza i umiejętności zostaną ocenione, aby móc stworzyć specyficzny dla firmy, wpływowy i skuteczny plan rozwoju dla każdego wybranego talentu lub osoby o najlepszych wynikach.

  Talent management program

  Ta w pełni dostosowana droga rozwoju – zgodna również ze ścieżką kariery – zapewnia talentom możliwość rozwoju i rozwijania kompetencji zawodowych, które są niezbędne do objęcia w przyszłości pozycji lidera lub kariery zawodowej w organizacji.

  Dobrze zaprojektowana ścieżka rozwoju jest zgodna z zasadami naszej rozszerzonej koncepcji uczenia się i obejmuje różne wydarzenia i działania związane z nauczaniem mieszanym. Duża różnorodność metod i narzędzi może przyczynić się do wysokiego doświadczenia uczniów, a tym samym do trwałej zmiany sposobu myślenia i zachowania wszystkich zaangażowanych talentów. Pomiędzy szkoleniami online lub w klasie otrzymują zadania indywidualne lub w parach, aby przećwiczyć zdobyte doświadczenia, aby wspierać wdrażanie umiejętności.

  Talenty badają i opracowują tematy szkolenia za pomocą dodatkowych zadań, aby uzyskać dogłębne zrozumienie i lepsze zastosowanie. W większości naszych programów od talentów oczekuje się pracy w małych zespołach projektowych, gdzie mogą wypróbować i przetestować różne techniki, a także uczyć się i doskonalić współpracę.

  Postępy uczestników będą stale mierzone i dostosowywane do ich celów rozwojowych i potrzeb biznesowych firmy, zapewniając silny potencjał rozwoju zarówno jednostek, jak i organizacji. Projekty, nad którymi pracują talenty, tworzą prawdziwą wartość biznesową jako dodatek do naszych programów z wysokim zwrotem z inwestycji.

  Cały program trwa minimum 6 miesięcy, optymalnie 1-2 lata Talenty uczestniczą w wydarzeniach edukacyjnych co miesiąc lub w przypadku programów stacjonarnych co dwa miesiące Bezpośredni przełożeni są intensywnie zaangażowani, a także profesjonalni mentorzy – wymaga to znacznego czasu spędzonego z podwładnym lub podopiecznym w trakcie trwania projektu.

  Kładziemy szczególny nacisk na zatrzymanie i zaangażowanie talentów w trakcie trwania programu, rozwijamy je dla obecnego, a nie przyszłego pracodawcy. Zarządzanie oczekiwaniami jest niezwykle ważne, aby uniknąć podnoszenia oczekiwań wybranych współpracowników wobec firmy.
  Zdobywamy i utrzymujemy zaangażowanie w rozwój i związane z tym dodatkowe wysiłki, które talenty muszą podjąć w miesiącach trwania programu.

  Istnieje kolorowy zestaw metod, narzędzi i działań służących do osiągnięcia wybitnych doświadczeń ucznia, a tym samym wpływu na bieżące kompetencje. Ponieważ uczenie się nie jest jednorazowym wydarzeniem, a podróżą, czynności i zadania pomiędzy kursami odgrywają kluczową rolę w oczekiwanej zmianie i wzroście. Talenty pracują indywidualnie, w parach i zespołach projektowych, tworząc realną wartość swoimi „pracami domowymi”. Miarą rozwoju jest zaawansowany dashboard, wartość tworzona przez projekty talentowe to dodatkowa wartość naszych programów i wysoki zwrot z inwestycji.

  Potrzebujesz pomocy z Program rozwoju talentów?

  Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.

   Powiązane rozwiązania