RESTART

Okres gaszenia pożarów i przymusowej pracy z domu dobiega końca w większości krajów Europy. Wszyscy zmierzamy do wyczekiwanego okresu ponownego uruchomienia działalności stacjonarnie. Osiągnięcie „nowej normalności” będzie to dla wielu firm dużym wyzwaniem. Sposób, w jaki zarządzimy restartem, wpłynie na naszą pracę w dobie nowej normalności. Develor wyróżnił trzy kluczowe obszary będące wyzwaniem podczas powrotu do normalności.

PRZYWÓDZTWO

Z dnia na dzień, VUCA stała się rzeczywistością dla wielu managerów na całym świecie. Wizja (vision), zrozumienie (understanding), klarowność (clarity), i zwinność (agility) to elementy modelu VUCA Prime. Muszą być one dobrze zrozumiane i wdrożone na wszystkich poziomach przywództwa. Zmieniające się środowisko i strategia wymagają nowych rutyn i kompetencji przywódczych, takich jak: zdalne zarządzanie zespołem, upełnomacnianie czy umysł otwarty na technologię. Implementacja nowych umiejętności sprawi, że różnica w działaniu zespołu będzie większa niż kiedykolwiek. Jeśli managerowie nie zostaną teraz przygotowani, trudno im będzie odnaleźć się w nowej erze, do której szybko zmierzamy.

MOTYWACJA & ZAANGAŻOWANIE

Istnieją ludzie, którzy postrzegają zmiany jako szanse. Łatwo się dostosowują i patrzą w przyszłość z pozytywnym nastawieniem. Nie wszyscy jednak tacy są. Zmieniająca się gospodarka, otoczenie pracy oraz nowe normy zachowań i warunki finansowe stanowią dla ogromne wyzwanie dla wielu osób. Wyzwania te pozostawione niezauważone i niezaopiekowane, mogą spowodować zmniejszenie zaangażowania, a nawet utratę cennych członków zespołu. Jednak przy odpowiedniej uwadze i specyficznych narzędziach można zapobiec takim sytuacjom, a nawet je odwrócić.

KOMUNIKACJA & WSPÓŁPRACA

Większość firm, w pełni lub częściowo, przeniosła swoją działalność w tryb pracy zdalnej. Ten sposób pracy pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.  Dotychczasowe rutyny, kanały i umiejętności komunikacyjne muszą zostać zaktualizowane i dostosowane do nowej rzeczywistości. Wiele osób jest odizolowanych, nie mają dostępu do informacji, a managerowie nie zawsze wiedzą jak sobie z tym poradzić. Wadliwa komunikacja ma negatywny wpływ nie tylko na efektywność i współpracę, ale także zaangażowanie pracowników.