Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt

 

Czy dobry lider to taki, który cechuje się odwagą i umiejętnością podejmowania ryzyka?

W dzisiejszym, ciągle zmieniającym się świecie, od przywódcy oczekuje się nie tylko kompetencji, ale także umiejętności stawienia czoła sytuacjom wymagającym odwagi. Czym jednak jest odwaga, a zwłaszcza odwaga przywódcza? Jak odwaga może się manifestować w pracy lidera? Dlaczego i jak być odważnym w trudnych sytuacjach? Co więcej, jak sprawiać, aby inni byli odważni i budować kulturę odwagi?

Odwagą liderską określamy świadome podejmowanie ryzyka i branie odpowiedzialności w sytuacjach przywódczych. Jest ona kluczową kompetencją każdego lidera. Odważny lider nie unika trudnych sytuacji czy sytuacji, chowając głowę w piasek. Także podejmując wszelkie działania rozwojowe i nowe inicjatywy wykazujemy się odwagą – wychodzimy z naszej strefy komfortu i wkraczamy w strefę odwagi liderskiej. Spośród tych zachowań i działań wyróżniliśmy 8, które stanowią Model Leadership Courage Oktagon©. Obszary te naprzemiennie się ze sobą łączą.

  • Określanie celów – wyznaczanie zarówno sobie jak i zespołowi ambitnych celów, branie za nie odpowiedzialności
  • Komunikowanie – szczere rozmowy z innymi pracownikami, także na niewygodne tematy
  • Feedback – udzielanie szczerego feedbacku a także umiejętność przyjmowania feedbacku od innych
  • Rozwiązywanie konfliktów – stawianie czoła konfliktom indywidualnym a także w zespole, umiejętność obrony interesów swoich lub zespołu
  • Podejmowanie decyzji – umiejętność podejmowania decyzji i branie za nie odpowiedzialności
  • Wystąpienia publiczne – wyrażanie swojej opinii podczas spotkań, reprezentowanie firmy podczas wydarzeń
  • Zarządzanie konsekwencjami – umiejętność egzekwowania konsekwencji negatywnych działa a także obietnic, które zostały złożone
  • Zarządzanie zmianą – inicjowanie zmian, wsparcie w zespołu w procesie akceptacji

 

Nasz model Leadership Courage Octagon©, wizualizuje obszary w których pojawia się odwaga przywódcza, a także jest doskonałym narzędziem do samooceny. Dzięki Octagon, liderzy zrozumieją w jakich obszarach działań mogą dowieść swojej odwagi jako lidera. Kultura odwagi jest stanem, w którym ludzie – niezależnie od ich pozycji i hierarchii – demonstrują odważne zachowania i wspierają innych w byciu odważnym. 

 

Webinar - O odwadze liderskiej dla HRBP

Webinar - O odwadze liderskiej dla HRBP