Pokaż kontakty
  Kontakt    
  • Nastawienie
  • Przywództwo & Zarządzanie
  • Obsługa klienta, sprzedaż & negocjacje
  • Efektywność osobista & komunikacja
  • Teambuilding & współpraca
  • Assessment & Diagnostyka
  • Consulting & Coaching
  • Usługi
  Diagnostyka w organizacji

  Happy At Work

  Indywidualna diagnostyka

  Analiza CAPTain

  Indywidualna diagnostyka

  Development Centre (DC)

  Indywidualna diagnostyka

  Assessment Centre (AC)

  Indywidualna diagnostyka

  Feedback 360°

  Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
  Przeszukaj usługi

  Znaleziono w zasobach

  • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
  Przeglądaj zasoby

   

  Czy dobry lider to taki, który cechuje się odwagą i umiejętnością podejmowania ryzyka?

  W dzisiejszym, ciągle zmieniającym się świecie, od przywódcy oczekuje się nie tylko kompetencji, ale także umiejętności stawienia czoła sytuacjom wymagającym odwagi. Czym jednak jest odwaga, a zwłaszcza odwaga przywódcza? Jak odwaga może się manifestować w pracy lidera? Dlaczego i jak być odważnym w trudnych sytuacjach? Co więcej, jak sprawiać, aby inni byli odważni i budować kulturę odwagi?

  Odwagą liderską określamy świadome podejmowanie ryzyka i branie odpowiedzialności w sytuacjach przywódczych. Jest ona kluczową kompetencją każdego lidera. Odważny lider nie unika trudnych sytuacji czy sytuacji, chowając głowę w piasek. Także podejmując wszelkie działania rozwojowe i nowe inicjatywy wykazujemy się odwagą – wychodzimy z naszej strefy komfortu i wkraczamy w strefę odwagi liderskiej. Spośród tych zachowań i działań wyróżniliśmy 8, które stanowią Model Leadership Courage Oktagon©. Obszary te naprzemiennie się ze sobą łączą.

  • Określanie celów – wyznaczanie zarówno sobie jak i zespołowi ambitnych celów, branie za nie odpowiedzialności
  • Komunikowanie – szczere rozmowy z innymi pracownikami, także na niewygodne tematy
  • Feedback – udzielanie szczerego feedbacku a także umiejętność przyjmowania feedbacku od innych
  • Rozwiązywanie konfliktów – stawianie czoła konfliktom indywidualnym a także w zespole, umiejętność obrony interesów swoich lub zespołu
  • Podejmowanie decyzji – umiejętność podejmowania decyzji i branie za nie odpowiedzialności
  • Wystąpienia publiczne – wyrażanie swojej opinii podczas spotkań, reprezentowanie firmy podczas wydarzeń
  • Zarządzanie konsekwencjami – umiejętność egzekwowania konsekwencji negatywnych działa a także obietnic, które zostały złożone
  • Zarządzanie zmianą – inicjowanie zmian, wsparcie w zespołu w procesie akceptacji

   

  Nasz model Leadership Courage Octagon©, wizualizuje obszary w których pojawia się odwaga przywódcza, a także jest doskonałym narzędziem do samooceny. Dzięki Octagon, liderzy zrozumieją w jakich obszarach działań mogą dowieść swojej odwagi jako lidera. Kultura odwagi jest stanem, w którym ludzie – niezależnie od ich pozycji i hierarchii – demonstrują odważne zachowania i wspierają innych w byciu odważnym. 

   

  Webinar - O odwadze liderskiej dla HRBP

  Webinar - O odwadze liderskiej dla HRBP