fbpx

EnterTraining

et
mockup2
Jedyny w swoim rodzaju system EnterTraining firmy Develor to internetowe narzędzie wspomagające naszą filozofię przedłużonego kształcenia, którą nazywamy „x-learning”. Uczestnicy logują się na platformę internetową na etapie przygotowania, zanim rozpoczną jakiekolwiek szkolenie, aby dostroić się do tematyki kursu poprzez lekturę materiałów tekstowych, oglądanie inspirujących filmów lub sprawdzenie swoich aktualnych umiejętności w ramach testu poprzedzającego szkolenie. Już wtedy – zanim zacznie się kurs – rozpoczyna się budowanie więzi między uczestnikami szkolenia, ponieważ poznają się oni i kontaktują w „Sali Wydarzeń” (Event Hall). Funkcja „Oceń Mnie” (EvaluateMe) daje uczestnikom możliwość uzyskania obiektywnego sprawdzenia posiadanych przez nich kompetencji związanych z tematyką kursu.

W trakcie trwania szkolenia kontynuowana jest atrakcyjna forma procesu kształcenia, ponieważ uczestnicy mogą w Internecie rozwiązywać konkursy i uczestniczyć w głosowaniach. Do nauki mobilizuje system punktowania, pozwalający uczestnikowi porównywać swoje wyniki z rezultatami innych osób w grupie. Tradycyjne ćwiczenia sytuacyjne uzupełniane są przez funkcję „Szybka Opinia” (QuickFeedback), dzięki której otrzymane informacje zwrotne są trwałe i wyjątkowe. Motywacja i rywalizacja sprawiają, że uczestnicy czują się tak, jakby brali udział w grze, sprawiają, że nauka jest przyjemna, a tym samym łatwiej zapada w pamięć.

Na koniec lub po zakończeniu kursu uczestnicy są proszeni o określenie swych zobowiązań mówiących o tym, w jaki sposób zamierzają wykorzystać zdobyte kompetencje w praktyce (w ramach CommTrack). Zobowiązania te śledzić będą osoby zapewniające im coaching i wsparcie, stale monitorując je w ramach systemu.

System EnterTraining opiera się na dwóch kluczowych obserwacjach:

1) „Ludzie lubią się bawić”EnterTraining jest skonstruowany w taki sposób, by tworzył atmosferę gry i rywalizacji, wzmocnioną punktami i nagrodami. Dzięki temu uczestnicy angażują się w naukę nie odczuwając wysiłku, jaki na to poświęcają.

2) „Najlepszym motywatorem dla zmiany są postępy” – Graficzna prezentacja wyników za pomocą wykresów i ilustracji pozwala monitorować i mierzyć rozwój uczestników lub całych zespołów i daje im poczucie osiągnięć.

Dział personalny otrzymuje przeglądy i sprawozdania informujące o postępie i osiągnięciach uczestników. Zawierają one potwierdzenie zdobytej wiedzy, mierząc postawy i wyniki uczestników z niespotykaną dotąd dokładnością. Dzięki temu można bardzo trafnie podejmować ewentualne działania interwencyjne pozwalające utrzymać zakładane postępy w nauce.

System EnterTraining to doskonałe narzędzie pomagające realizować nasz najważniejszy cel – sprawienie, że kształcenie staje się skuteczne, zmiana staje się kontrolowana, a wyniki stają się wymierne.