fbpx

Doradztwo

Insights_Team_effectiveness_Head

Develor przyczynia się do sukcesu swoich klientów poprzez sprzedaż i rozwiązania HR. W naszym miejscu pracy tworzenie wartości, harmonia procesów i ich systemów wspierających są niezbędne.

Opierając się na zasadzie tworzenia wartości, wraz z naszymi klientami projektujemy i wdrażamy takie procesy, które wspierają pracę pracowników, jednocześnie gwarantują efektywność ich pracy oraz wzmocnienie motywacji.

Napotkaliśmy kilka przykładów, gdzie znakomity nowy system nie spełnił oczekiwań, ponieważ nie pasował idealnie do organizacji i jej istniejących systemów, a także nie otrzymywał pełnego wsparcia dla ustalonych celów biznesowych.

Dlatego podczas naszych projektów dostosowanie systemów, możliwości organizacyjnych i ich hierarchii mają bardzo duże znaczenie.

Oprócz naszego doświadczenia i wiedzy, jako zaletę możemy uznać to, iż jesteśmy z zewnątrz, co pozwala nam obiektywnie podkreślić problemy, wyzwania naszych klientów oraz ujawnić “martwe punkty”, które są trudne do wykrycia dla osoby z organizacji ze względu na wewnętrzne zaangażowanie.

Naszymi głównymi obszarami doradztwa są: szybka i ogólna diagnoza sprzedaży, proces restrukturyzacji i rozwoju, standaryzacja zachowań i norm. W obszarze HR jest rozwój kompetencji i systemów zarządzania wydajnością, ocena i analiza opisów stanowisk pracy wraz z ich odpowiednimi zadaniami. Nasi efektywni konsultanci prowadzą projekty wykorzystując naszą unikalną metodologię, która została opracowana dla obszarów, usług i sektorów.