Agnieszka Romańska

aromańska

Doświadczenie

Budowanie leadership i rozwój kadry menedżerskiej Bank Pekao S.A, Centralny Dom Maklerski, Pekao Leasing, CBB Call Center, Iglotech, Refsystem
Szkolenia Bank Pekao S.A, Centralny Dom Maklerski, Pekao Leasing, ERICPOL, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Iglotech, Refsystem, AgroAlians, Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Fundacja Mama
Programy rozwojowe dla talentów Bank Pekao S.A, Pekao Leasing, Centralny Dom Maklerski, Iglotech
Zarządzanie projektami HR Bank Pekao S.A, CBB Call Center, Agro Alians, Iglotech, Refsystem

Doświadczenie zawodowe

2016 –              Develor Polska Sp. z o.o.- Trener
2010 –               Frelancer – Trener, konsultant, doradca kariery
2008 –              Bank Pekao S.A. Grupa UniCredit – HR Project Manager, Trener
2004 – 2008    Iglotech – HR Manager

Edukacja

Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych METRUM

Insights Discovery Client Practitioner

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe – Akademia Leona Koźmińskiego

Socjologia – Uniwersytet Warszawski

Politologia – Uniwersytet Gdański

Znajomość języków

Polski