X-Learning Concept

xl
“Uczenie się to nie zdarzenie tylko proces” – Im bardziej wydłuża się proces uczenia, zwiększa intensywność i zaangażowanie ludzi, tym bardziej istotnych zmian zachowań można się spodziewać.
why does training failDevelor Extended Learning (x-learning) Solutions wzbogacają proces uczenia się o innowacyjne narzędzia informatyczne wspierając przyswajanie treści w określonym czasie i pogłębiając wiedzę poprzez zaangażowanie i utrzymywanie motywacji. Pozwala to na zmianę zachowań i wymierne koszyści biznesowe.

diagram

Konstrukcja projektu kompleksowego rozwoju zaczyna się od definicji podstawowej działalności KPI; jest to źródło definicji krytycznych zachowań, które zostaną opracowane w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Specjaliści Develor śledzą logikę mechanizmu planowania Kirkpatrick, aby zapewnić rozwój organizacji wykorzystując nasze programy.

Rolą zarządzania zmianą jest stworzenie chęci do zmiany obecnych praktyk. Możemy zapewnić, że organizacja, bezpośredni przełożeni, czy pracownicy zareagują pozytywnie i wspomagająco na nowe zachowania i praktyki w firmie.

Po zakończeniu szkolenia stosowane zachowania narzędzia, wsparcie procesów, systemów i działań, są realizowane tak, aby zapewnić uczestnikowi motywację i zaangażowanie w codziennych obowiązkach. Wdrażamy systemy monitorowania, które zapewnią natychmiastowe i ciągłe informacje zwrotne dla stron zainteresowanych, jak i dla samego uczestnika.

Świadome i zorganizowane dostarczanie podejścia x-learning jest gwarancją, że program rozwoju przyczynia się do wyników biznesowych, a wykazując dowody interwencja szkolenia stworzyła wartości dla całej organizacji.