Nasze wyzwania

W jaki sposób Develor przyczynia się do rozwoju ludzi i organizacji? Jakiego rodzaju problemy związane z doskonaleniem pomagamy rozwiązać?

Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy czytasz te słowa:

Jeśli pracujesz w dziale personalnym, rozważne gospodarowanie budżetem szkoleniowym oraz przedstawienie dowodów na to, że te środki finansowe zostały wydane w mądry sposób ma dla ciebie bardzo duże znaczenie. Korzystając z naszej metodyki Develor Value Chain (opierającej się na metodyce Kirkpatrick) bezpośrednio wiążemy działania doradcze i szkoleniowe z uzyskanymi rezultatami biznesowymi wspierając się przy tym konkretnymi dowodami. W praktyce oznacza to po prostu, że będziesz w stanie wykazać wartość programu w wymiernej formie. Dowody, których dostarczamy spotkają się z najwyższym uznaniem ze strony działów personalnych czy też kształcenia i rozwoju w każdej organizacji. W celu zapoznania się z materiałami, jakie wykorzystujemy w naszym podejściu przejrzyj nasze studia przypadków zawierające wymierne rezultaty, które znajdują się tutaj.

Jeśli pracujesz w dziale personalnym, , możesz być zainteresowany portfelem produktów doradczych i szkoleniowych Develor o niespotykanej różnorodności i najwyższej jakości, obejmującym cztery dziedziny (Rozwój managerów, Wsparcie sił sprzedaży, Rozwój talentów, Wsparcie organizacji) ). Możesz również po prostu przejrzeć cały portfel naszych produktów. Informacje zwrotne, jakie otrzymasz po szkoleniach od uczestników powinny przyczynić się do korzystnego postrzegania w organizacji kierunków działania podejmowanych przez twój dział personalny. Dzięki legendarnej jakości obsługi Develor oraz naszemu wyjątkowemu systemowi X-Learning uczestnicy uważają nasze szkolenia za naprawdę przyjemne i warte zapamiętania.

Jeśli pracujesz na stanowisku kierowniczym,skupiasz się na osiąganiu założonych wskaźników wydajności. Za naszym sloganem reklamowym mówiącym o „wymiernych wynikach” kryje się możliwość bezpośredniego i wymiernego powiązania działań szkoleniowych prowadzonych przez Develor z twoimi oczekiwaniami biznesowymi. Dzięki temu już na samym początku programu dostarczymy ci dowodów na to, jak działania Develor przekładają się na wskaźniki wydajności, co ma dla ciebie najważniejsze znaczenie. Zapoznaj się z naszymi studiami przypadków, w których Develor gwarantował spełnienie oczekiwań biznesowych i poprzez swoje działania bezpośrednio przyczyniał się do wzrostu sprzedaży, wzrostu zadowolenia klientów lub wymiernego wzrostu poziomu kompetencji utalentowanych pracowników.

Jeśli jesteś uczestnikiem Develor zagwarantuje Ci, że kształcenie stanie się skuteczne, zmiany zachowań staną się kontrolowane, a wyniki staną mierzalne. Czas, jaki przeznaczysz na swój rozwój to inwestycja korzystna, nie tylko z perspektywy zawartości szkolenia, ale także przyjemności związanej z samym uczestnictwem. Develor sprawia, że nauka przypomina zabawę dzięki wyjątkowej platformie internetowej EnterTraining. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obszarach, w jakich Develor może rozwinąć twoje kompetencje przejrzyj portfel naszych produktów.