Zamknij
 Zamknij

Develor Polska

Pokaż kontakty
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać rozwiązanie
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

 • Wpisz 3 pierwsze litery, aby wyszukać w bazie wiedzy
Przeglądaj zasoby
  Kontakt

Brak zaangażowania, niechęć do współpracy czy też brak zaufania, słaba jakość komunikacji – wszystko to składa się na brak efektywności oraz niską jakość współpracy w zespole. Co jest tego przyczyną i w jaki sposób organizacje mogą identyfikować bariery w zespołach?

5 (DYS)FUNKCJI LENIONIEGO…

Model 5 dysfunkcji, opracowany przez Patricka Lencioniego w trakcie jego licznych obserwacji i doświadczeń, pozwala spojrzeć na zespół
z szerszej perspektywy. Określił on 5 czynników-dysfunkcji, które mają wpływ na pracę zespołu i skutecznie ograniczają jego rozwój. Każda z 5 dysfunkcji jest ze sobą powiązana, nie powinno traktować się ich jako odrębnych problemów. Pojawienie się jednej, może być sygnałem ostrzegawczym, że za moment pojawią się kolejne. Nad każdą z nich należy popracować i je rozwinąć, aby zespół w pełni mógł wykorzystać swój potencjał.

BRAK ZAUFANIA – Lencioni opisał tę dysfunkcję jako brak poczucia komfortu, bezpieczeństwa i wsparcia w zespole . Każdy członek zespołu powinien bez obaw szczerze wyrażać swoje zdanie i móc dyskutować na temat własnych obaw czy błędów. Charakterystycznym zachowaniem w zespole w którym brak zaufania, jest ukrywanie niepowodzeń i nieprzyznawanie się do porażek.

Czym się charakteryzuje

 • Nieprzyznawanie się do błędów, ukrywanie słabości
 • Szukanie winnych w innych członkach zespołu
 • Brak wsparcia innych członków zespołu
 • Unikanie kooperacji

OBAWA PRZED KONFLIKTEM – Dysfunkcja ta ściśle wiążę się z brakiem zaufania, który blokuje członków zespołu w wyrażaniu swojego zdania, co mogłoby doprowadzić do konfliktu w zespole. Zespół unika udzielania feedbacku, komentarzy, szczególnie tych odmiennych od głosu większości zespołu, i nie bierze aktywnego udziału w dyskusjach, przez traci szansę na wypracowanie nowych rozwiązań.  Z obawy przed konfliktem, członkowie zespołu mogą zgodzić się na narzucone warunki. Zamiast skupić się na poszukiwaniu rozwiązania, zespół traci czas na pozorną uprzejmość wobec siebie.

Czym się charakteryzuje

 • Unikanie dyskusji, szczególnie tych dotyczących trudnych spraw
 • Milczenie, gdy podjęta zostanie nietrafna wg nich decyzja
 • Bagatelizowanie opinii mniejszości

BRAK ZAANGAŻOWANIA – Brak zaangażowania wynika bezpośrednio z obawy przed konfliktem i wyrażaniem swojej opinii. Członkowie zespołu nie czują się zmotywowani do działania, tym samym hamując własny rozwój i kreatywność i zmniejszając efektywność pracy zespołu.

Czym się charakteryzuje

 • Brak wsparcia w realizacji decyzji
 • Pasywne zaangażowanie w pracę
 • Pesymistyczne podejście
 • Poczucie, że spotkania zespołu są nieefektywne i nieszczere

UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – Nie czując odpowiedzialności za całokształt (przez brak zaangażowania i czynnego udziału w dyskusji) każdy członek zespołu bierze odpowiedzialność tylko za siebie. Może dojść do sytuacji, gdy członek zespołu nie komunikuje o zauważonym błędzie innej osoby. Unikanie odpowiedzialności blokuje odkrycie pełnego potencjału całego zespołu.

Czym się charakteryzuje

 • Ignorowanie błędów innych
 • Unikanie rozmów dotyczących zasad w zespole
 • Nieudzielanie feedbacku

NIEPRZYWIĄZYWANIE WAGI DO WYNIKÓW – Od wyników projektów zależy przyszłość organizacji. Członkowie zespołu zamiast koncentrować się na celach zespołu, priorytetowo traktują swoje indywidualne cele. Skupiają się w głównej mierze na indywidualnym rozwoju kariery, przez co jako zespół mają trudność w osiągnięciu celu.

Czym się charakteryzuje

 • Dążenie do realizacji indywidualnych celów
 • Brak przepływu ważnych informacji

…CZY 5 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI ZESPOŁU?

W DEVELOR dysfunkcje określone przez Lencioniego traktujemy jako kompetencje, które kształtują się wraz z rozwojem zespołu.  Świadoma praca nad nimi bezpośrednio przyczyni się do polepszenia jakości współpracy i relacji w zespole.

ZAUFANIE – Zespoły powinny bez obaw wyrażać swoje zdanie, wspierać swoje działania i inicjatywy a także przyznawać się do błędów bez obawy, że poszczególni członkowie zostaną wykluczeni.

OTWARTOŚĆ NA KONFLIKT – Mając do siebie zaufanie, zespoły nie boją się organizować spotkań, podczas których mogą swobodnie wyrazić swoje zdanie i mają możliwość dyskusji w przyjaznej, i jednocześnie konstruktywnej atmosferze.

ZAANGAŻOWANIE – Rozwiązując konflikty i mając przestrzeń na dyskusje, zespoły zyskują  odpowiednią motywację i stają się bardziej zaangażowani dzięki czemu mają szansę w pełni odkryć swój potencjał.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Posiadając jasno sprecyzowane zasady i standardy pracy, członkowie zespołu nie obawiają się ich egzekwować od siebie nawzajem, gdy ktoś ich nie przestrzega.

ORIENTACJA NA WYNIKI – Tylko przestrzegając wysokich standardów, zespoły mogą osiągać wysokie wyniki. Członkowie zespołu czują, że są zgranym zespołem skupiając się na realizacji wyznaczonych celów.

Dzięki rozwinięciu tych 5 kompetencji członkowie zespołu mają szansę stworzyć efektywny zespół i mieć dobre relacje.

Zespoły w trudnych sytuacjach

Jak je wspierać gdy 'zwykły' teambuilding to za mało

Powiązane artykuły