Wsparcie sił sprzedaży


Ludzie i procesy

KOMPETENTNI SPRZEDAWCY WSPOMAGANI PRZEZ SPRAWNE PROCESY WEWNĘTRZNE POZWALAJĄ OSIĄGAĆ LEPSZE WYNIKI.  DUsługi Develor Sales Booster koncentrują się na indywidualnych kompetencjach oraz dopasowaniu procesów, systemów i wskaźników. Nasze rozwiązania zapewniają sprawną obsługę sprzedaży i umożliwiają skuteczne działanie pracownikom i kierownictwu. Programy są efektem połączenia badań umiejętności, narzędzi sprzedażowych, wskaźników i systemów. Planowanie i realizacja programów, opierające się na systemie Kirkpatrick, gwarantują wymierną poprawę wyników biznesowych. W rezultacie, osoby zajmujące się obsługą sprzedaży i klientów są w stanie zadbać o ich zadowolenie i rozwój, osiągając jednocześnie wzrost ich lojalności i pozyskując nowych klientów. Wszystkie powiązane ze sobą kursy opierają się na niemającym odpowiedników i kompleksowym systemie Sales Mandala. Pozwala on określać kompetencje potrzebne do osiągania sukcesu we wszystkich działaniach sprzedażowych odbywających się w poszczególnych segmentach biznesowych. Ponadto, przywódcy zyskują możliwość sprawnego i wciągającego zarządzania i stymulowania dalszego rozwoju swoich specjalistów zajmujących się sprzedażą.

POWIĄZANE USŁUGI