Wsparcie organizacji

 


Dusza synergii

WZAJEMNE RELACJE I WSPÓŁPRACA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OSOBAMI I ZESPOŁAMI,   a nie tylko wybitne jednostki – oto czynnik, który w największym stopniu wpływa na wydajność organizacji. Rozwiązania Develor Organizational Excellence diagnozują i doskonalą sprawność zespołu, budują interdyscyplinarną synergię oraz wspomagają zmiany w organizacji. Trudno jest doskonalić coś, czego się dokładnie nie widzi. Można mieć różne podejrzenia i odczucia dotyczące czynników utrudniających funkcjonowanie zespołów lub organizacji. Tylko niezależne i fachowe narzędzia oceny mogą jednak zapewnić solidną podstawę do dalszego rozwoju zespołu, działu, czy całej organizacji.
Badania Corporate Culture and Engagement Surveys pozwalają uzyskać rzeczywisty obraz organizacji, natomiast jedyne w swoim rodzaju narzędzia Team Sociomapping oraz Insights Team stwarzają podobne możliwości w kontekście spoistości i zdolności do współpracy w ramach zespołu. Specjaliści Develor oferują różnorodne usługi począwszy od programów integracyjnych przeprowadzanych w warunkach terenowych, a skończywszy na złożonych, długoterminowych przedsięwzięciach związanych z projektowaniem organizacji.

logo_FH
W obszarze budowania zespołów, czy wspierania zmian w firmach poprzez zróżnicowane wydarzenia firmowe działamy pod brandem FUN HUNTERS. Od wielu lat realizujemy misję – “BAWIĄC – UCZYĆ” – będąc pionierem edutainmentu i inteligentnego teambuildingu na naszym rynku. Jako jedni z pierwszych w Polsce zaimplementowaliśmy do szkoleń gry scenariuszowe, miejskie, czy aktywności grupowe takie jak “lip dub”, czy “działania CSR” skutecznie łącząc je z celami organizacji, czy rozwojem zespołu.
Oferujemy różnorodne, szyte na miarę usługi począwszy od programów integracyjnych przeprowadzanych w warunkach terenowych, a skończywszy na złożonych, długoterminowych przedsięwzięciach związanych z kreowaniem efektywnych organizacji.

POWIĄZANE USŁUGI