Employee Engagement Solutions – Rozwiązania strategii Motywacyjnej

Niezliczone firmy konsultingowe mierzą poziom zaangażowania i niektóre z nich dostarczają programy szkoleniowe mające na celu wzrost poziomu zaangażowania kadry kierowniczej, podczas gdy system rozwiązań marki DEVELOR posiada kilka unikatowych metodologii i ofert:

  • Tworzenie jasnego i zrozumiałego zestawu oczekiwań i wyznaczanie celów bazujących na ” poziomie zaangażowania”  gwarantujących wymierny sukces programu.
  • Podczas, gdy większość konsultacji bazuje na zwiększeniu zaangażowania pracowników poprzez rozwój kierownictwa, my, w firmie DEVELOR, wierzymy, że pracownicy są jednakowo  odpowiedzialni za swój własny poziom zaangażowania.
  • Szczególna uwaga zwrócona na projektowanie “Engagement Governance Model” (Model Zarządzania Zaangażowaniem) i “Employee Engagement Maintenance System” (System Utrzymania Zaangażowania Pracowników) zapewniają zrównoważony rozwój  zmian postępowania zarówno na szczeblu menadżerskim, jak i pracowniczym.
  • Ciągły pomiar i narzędzia aplikacji pomocniczych gwarantują, iż program nie będzie tylko sezonową modą, lecz długotrwałą strategią.

Ramy Pakietu Rozwiązań

1) Zbilansowanie obecnego poziomu zaangażowania, związane z ustanawianiem wymiernych celów poprzez zgodę na poziom zaangażowania.

2) Zaprojektowanie “Governance Model” (Modelu Zarządzania) i “Employee Engagement Maintenance System”(Systemu Utrzymania Zaangażowania Pracowników), projektowanie postępowań kluczowych zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników.

3) Kształtowanie postępowań kluczowych i przedstawianie Czynników Kluczowych dla zrównoważonego rozwoju: Dostarczanie LEAN© Employee Engagement, narzędzia aplikacji pomocy, procesów i systemów.

4) Wdrażanie modelu zarządzania i systemu utrzymania zaangażowania pracowników.

5) Aktywacja i pomiar zaangażowania z ciągłym monitorowaniem  poprzez  panel sterowania DEVELOR.

Dowiedz się więcej o Zaangażowaniu Pracowników tutaj.