DEVELOR SPRAWIA, ŻE ZMIANA STAJE SIĘ KONTROLOWANA

dali


DEVELOR SPRAWIA, ŻE ZMIANA STAJE SIĘ KONTROLOWANA

Jak wynika ze znanych badań Brinkenhoffa, 85 procent uczestników szkoleń prowadzonych „tradycyjnymi” metodami nie potrafi po zakończeniu szkolenia w trwały sposób zmienić swoich dotychczasowych zachowań. Oznacza to, że 10 na 12 osób bierze w takim szkoleniu udział na próżno. Ten szokujący fakt z pewnością powoduje niezadowolenie zarówno osób zarządzających firmami, jak i specjalistów zajmujących się sprawami personalnymi.

x-learning chart

Rozwiązaniem tego problemu jest rewolucyjna koncepcja firmy DEVELOR o nazwie „x-learning”, dzięki której czas, przez jaki przyswajana jest wiedza ulega wydłużeniu, a sam proces zostaje pogłębiony. Podejście to obejmuje staranne przygotowanie, którego celem jest pobudzenie motywacji uczestników oraz przygotowanie ich do zmiany dotychczasowych zachowań. Co ważniejsze, wkłada się wielokrotnie większy niż zwykle wysiłek w zapewnianie wsparcia związanego z zastosowaniem nowonabytych umiejętności. Umożliwiają to rozmaite narzędzia, systemy wewnętrzne, procesy i działania stymulujące – zarówno w formie internetowej, jak i tradycyjnej. Rozwój uczestników jest stale monitorowany przez przełożonego i trenera, a nade wszystko przez nich samych, ponieważ najlepszym czynnikiem motywującym do zmiany zachowań jest świadomość poczynionych postępów.