Close
 Close

Develor International

Show all contacts
Magazine  

Znaleziono w sekcji usługi i rozwiązania

 • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Przeszukaj usługi

Znaleziono w zasobach

 • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Przeglądaj zasoby
  Contact Us

Grupa docelowa

 • Wszyscy pracownicy
 • Managerowie średniego szczebla

Liczba uczestników

8 -12

Czas trwania

2 dni

Przywództwo przyszłości Doświadczenia pracowników
 • Szkolenie na sali
 • Wirtualne szkolenie

Zwiększenie zaangażowania pracowników stało się głównym tematem w wielu organizacjach. Jednak sposób jak to osiągnąć pozostaje wciąż nieodgadniony. Nie można zwiększyć zaangażowania mechanicznym podejście. Wymaga to od pracowników [firmy] dużej motywacji wewnętrznej i środowiska motywującego do wykorzystania ich pełnego potencjału. Bezpośredni liderzy mają największy wpływ na środowisko pracy, tworzą warunki sprzyjające zwiększeniu zaangażowania.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości liderów na temat ich znaczenia, mocy i odpowiedzialności w tworzeniu takiego środowiska a także dostarczenie odpowiednich narzędzi przywódczych i praktycznych rad pracownikom.

Engaging leader

Opieramy się na 5 elementach modelu MAGIC, który pokazuje jak zwiększyć motywację i zaangażowanie przy pomocy 5 pojęć: Znaczenie (meaning), Autonomia (autonomy), Rozwój (growth), Wpływ (impact) i Połączenie (connection). Liderzy poznają również etapy podróży pracownika a także sposoby podejścia do ich potrzeb i obaw na różnych etapach.

Cele szkolenia

 • odróżniać satysfakcję od zaangażowania pracowników
 • identyfikować podejścia przywódcze w celu podniesienia zaangażowania
 • stosować 5 elementów modelu MAGIC
 • rozumieć i odpowiadać na potrzeby pokolenia Y
 • rozumieć potrzeby i obawy członków zespołu podczas różnych etapów podroży pracownika i wpływać na nich pozytywnie
 • identyfikować i wzmacniać czynniki wpływające na zaangażowanie

Tematy

 • znaki szczególne niedostatecznie zaangażowanych pracowników
 • matryca zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz właściwe podejście przywódcze
 • różne poziomy zaangażowania i skuteczne działania na każdym z nich
 • model MAGIC: 5 elementów zaangażowania
 • prowadzenie ustrukturyzowanych rozmów z pracownikami na temat ich motywatorów i przeszkód
 • mapa podróży pracownika i skuteczne podejścia na każdym etapie
 • kluczowe czynniki motywujące generacji Y

Potrzebujesz pomocy z Angażujące przywództwo?

Porozmawiajmy i razem wybierzmy właściwe rozwiązanie. Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z tobą.

Powiązane rozwiązania