fbpx

Patrycja Pietrzyk, Talent & Development Manager – Prudential

Potwierdzam, że firma szkoleniowa Develor Polska realizowała dla naszej firmy program rozwojowy pt: „Prulekcje”.

Program składał się z 11 x 0,5 dniowych form szkoleniowych poświęconych rozwojowi kluczowych kompetencji pracowników w następujących tematach:

  • Asertywna komunikacja – 2 szkolenia
  • Trudny klient – 2 szkolenia
  • Zarządzanie czasem i zadaniami – 1 szkolenie
  • Komunikacja w stresie – gra „Mgła” – 2 szkolenia
  • Delegowanie zadań – 1 szkolenie
  • Feedback w praktyce – 1 szkolenie
  • Efektywne spotkania – 1 szkolenie
  • Motywacja 3.0 – 1 szkolenie

Firma Develor Polska wykazała się dużym profesjonalizmem nie tylko podczas realizacji samych szkoleń, organizując szybko i elastycznie liczny i doświadczony zespół trenerski, ale także przed projektem – realizując ciekawą formę promocji programu Prulekcji wśród pracowników.
Cel projektu, wyższe zaangażowanie pracowników poprzez różnorodne formy szkoleniowe i stworzenie im okazji do wzbogacenia wiedzy i rozwoju umiejętności w postaci krótkich „pigułek” został w pełni zrealizowany, co potwierdza wysoka frekwencja na szkoleniach i chęć kontynuacji działań rozwojowych w dłuższej formule oraz wysokie noty w ankietach satysfakcji wśród pracowników – średnia ze wszystkich szkoleń – 8,4 (w skali 1-10).
Z przyjemnością rekomendujemy Develor Polska do realizacji dużych projektów rozwojowych w obszarze kompetencji miękkich i liderskich.