fbpx

Justyna Zur, HR Manager w The Swatch Group Polska

 

Firma Develor Polska latach 2016-2017 realizowała na nasze zlecenie roczny program akademii rozwoju kadry managerskiej.Program składał się z następujących modułów:

  1. Przygotowanie do programu — uczestnicy wzięli udział w symulacji rozwoju kompetencji liderskich True Manager, która trwała około miesiąca i wprowadzała grupę w tematykę programu oraz dodatkowo dzięki raportowi zbiorczemu wskazywała trenerom na obszary kompetencyjne, która należy pogłębić
  2.   Realizacja programu — w ramach modułów szkoleniowych raz na kwartał odbywało się szkolenie w następujących obszarach:
    • Kick-off/ Budowanie autorytetu lidera — gra szkoleniowa „Być liderem jak Amundsen”
    • Feedback
    • Motywowanie i delegowanieAngażujące przywództwo

Wsparcie    implementacji    —    w   ramach działań   dodatkowych zrealizowaliśmy:

  • Szkolenia w pigułce – dla grupy przełożonych — transfer wiedzy w krótszej formie
  • Indywidualne cele rozwojowe- po każdym szkoleniu uczestnicy stawiali sobie cele rozwojowe, które były monitorowane przez managerów.

Trenerzy Develor Polska wykazali się dużą znajomością tematyki, wysokimi zdolnościami utrzymania uwagi grupy i jej zaangażowania, umiejętnością zastosowania nowoczesnych metod m.in. gier szkoleniowych

Średnia ocena przydatności szkoleti w skali 0-10 wyniosła 9,5

Rekomendacja marki Develor przez uczestników (NPS) w skali -100 do +100 wyniósł średnio +92, co utwierdziło nas w przekonaniu, że firma Develor to partner potrafiący doskonale pogodzić użyteczność program szkoleniowego z jego atrakcyjnością dla uczestników.

Z przyjemnością polecam Develor Polska jako wiarygodnego partnera w zakresie programów podnoszenia poziomu kompetencji liderskich i nie tylko.