fbpx

Joanna Grzymisławska, HR Manager – Komatsu Poland Sp. z o.o.

“Potwierdzam, że firma Develor Polska Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie “Przywództwo z perspektywy bezpieczeństwa” (“Leadership for Safety”), którego adresatami byli managerowie działów sprzedaży i serwisu firmy Komatsu Poland Sp. z o.o. 

Podczas szkolenia udało się zrealizować następujące cele:

– Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w Komatsu Poland Sp. z o.o.;

– Określenie kluczowej roli managerów w zakresie bezpieczeństwa pracy;

– Zgłębienie przyczynowości wypadków przy pracy;

– Pogłębienie umiejętności udzielania informacji zwrotnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie z podwładnymi;

– Zainspirowanie do przemyśleń na temat bezpieczeństwa oraz zebranie pomysłów możliwych działań poprawiających bezpieczeństwo.

Uczestnicy ocenili poszczególne elementy szkolenia w ankiecie ewaluacyjnej na następujących poziomach (0 – 100%):

– Ogólne zadowolenie ze szkolenia – 87%

– Atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy – 97%

– Jakość komunikacji trenerów – 97%

– Przygotowanie trenerów i znajomość specyfiki pracy uczestników – 90%

– Wzrost świadomości uczestników na temat roli managera w obszarze bezpieczeństwa – 80%

– Zrozumienie wieloprzyczynowości wypadków przy pracy – 100%

– Wzrost umiejętności wyciągania wniosków z niebezpiecznych sytuacji – 86%

– Znajomość modelu SBI i zasad udzielania informacji zwrotnej – 100%

– Umiejętność praktycznego prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie – 97%

Warsztat wsparty był platformą x-learningową EnterTraining System, która służyła jako narzędzie integracji grupy szkoleniowej przed, w trakcie i po szkoleniu. Dodatkowo dzięki EnterTraining możliwe było określenie i monitorowanie zobowiązań uczestników dotyczących zastosowania w praktyce nabytej wiedzy i wypracowanych wspólnie rozwiązań. Rekomenduję firmę Develor Polska jako wiarygodnego partnera w realizacji projektów rozwojowych z zakresu świadomości bezpieczeństwa pracy.”