ZWINNOŚĆ LIDERSKA W ŚWIECIE VUCA

Date: March 27, 2019 Category:

Upadek legendy rynku fotografii amerykańskiego  KODAKA, porażka firmy NOKIA – marki  posiadającej miliard klientów, znaczne zasoby finansowe i światową rozpoznawalność, czy wreszcie zniknięcie największej sieci wypożyczalni w Polsce Beverly Hills Video, która generowała rocznie milion złotych zysku to tylko wybrane przykłady świata biznesu, w którym żyjemy i w którym nic nie jest pewne. Jeśli dodamy do tego nagłe zamachy terrorystyczne, czy wojnę, która wybucha z dnia na dzień tuż za naszą granicą i potrafi znacząco wpłynąć na gospodarkę to rysuje nam się wyraźnie środowisko zwane VUCA.

Ten akronim stworzony w amerykańskiej armii opisujący warunki wojenne został szybko zaadaptowany do biznesu i oznacza Voliatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność) oraz Ambiguity (Niejednoznaczność).

Jak zatem w takim środowisku mają sobie poradzić liderzy współczesnych firm, kiedy sprawdzone od lat metody zawodzą?

Uczestnicy naszego szkolenia uzyskają dostęp do zestawu dobrych praktyk i rutyn liderskich, które są naturalną odpowiedzią na świat VUCA.

Współczesny skuteczny lider to lider „zwinny” który:
– w pełni akceptuje i rozumie ciągłość zmian w dzisiejszych firmach, a także potrafi je wdrażać
– potrafi wskazać klarowny cel i zarazić swoją wizją zespół
– radzi sobie ze złożonością oddając większą decyzyjność zespołowi i upełnomocnia go
– zna i stosuje podejście agile nie tylko do pracy projektowej, umie upraszczać procesy i korzystać z dobrych praktyk