ZWINNOŚĆ LIDERSKA W ŚWIECIE VUCA

Date: May 27, 2020 Category: ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

osoba kontaktowa (required)

E-mail (required)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Upadek legendy rynku fotografii amerykańskiego  KODAKA, porażka firmy NOKIA – marki  posiadającej miliard klientów, znaczne zasoby finansowe i światową rozpoznawalność, czy wreszcie zniknięcie największej sieci wypożyczalni w Polsce Beverly Hills Video, która generowała rocznie milion złotych zysku to tylko wybrane przykłady świata biznesu, w którym żyjemy i w którym nic nie jest pewne. Jeśli dodamy do tego nagłe zamachy terrorystyczne, czy wojnę, która wybucha z dnia na dzień tuż za naszą granicą i potrafi znacząco wpłynąć na gospodarkę to rysuje nam się wyraźnie środowisko zwane VUCA.

Ten akronim stworzony w amerykańskiej armii opisujący warunki wojenne został szybko zaadaptowany do biznesu i oznacza Voliatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność) oraz Ambiguity (Niejednoznaczność).

Jak zatem w takim środowisku mają sobie poradzić liderzy współczesnych firm, kiedy sprawdzone od lat metody zawodzą?

 

 

Jak zatem w takim środowisku mają sobie poradzić liderzy współczesnych firm, kiedy sprawdzone od lat metody zawodzą?

Uczestnicy naszego szkolenia uzyskają dostęp do zestawu dobrych praktyk i rutyn liderskich, które są naturalną odpowiedzią na świat VUCA.

Współczesny skuteczny lider to lider „zwinny” który:
– w pełni akceptuje i rozumie ciągłość zmian w dzisiejszych firmach, a także potrafi je wdrażać
– potrafi wskazać klarowny cel i zarazić swoją wizją zespół
– radzi sobie ze złożonością oddając większą decyzyjność zespołowi i upełnomocnia go
– zna i stosuje podejście agile nie tylko do pracy projektowej, umie upraszczać procesy i korzystać z dobrych praktyk.

TEMATY:

 • Definicja VUCA
 • Skuteczny i odważny lider w świecie VUCA
 • Growth Mindset
 • Model Wiru Lidera i rutyny lidera
 • Misja, wizja i cel w pracy zespołu
 • Elementy Management 3.0
 • Upełnomocnianie (empowerment)
 • Upraszczanie – elementy KAIZEN i LEAN w pracy z zespołem
 • Definicja zwinności (Agile)
 • Elementy Agile (zwinności) w pracy z zespołem
 • Dzienny stand – up
 • Retrospektywa
 • Zwinny rozwój pracowników

GRUPA DOCELOWA: Kadra managerska, talenty, liderzy projektów