fbpx

Wywieranie wpływu w komunikacji – Impact & Influencing

Jak przedstawić dany wniosek lub pomysł w taki sposób, aby został zaakceptowany? Jak przekonać oraz zainspirować innych do współpracy i podjęcia działań na rzecz korzystnego celu? Efekt takiego dążenia wpływa na nas tak czy inaczej – czy tego chcemy, czy nie – lecz czy istnieje zatem sposób, aby go efektywnie kształtować i dopasować? Co odróżnia wywieranie wpływu od manipulacji?

Impact-and-influencing2

PO CO WYWIERAĆ WPŁYW NA INNYCH? Umiejętność oddziaływania i przekonywania innych do swoich racji jest kluczowa dla wszystkich biznesowych obszarów działania, spośród których możemy wyróżnić: negocjacje zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, tworzenie przekonujących prezentacji, wdrażanie nowych pomysłów, czy też zdobywanie popracia dla naszych wniosków i inicjatyw. Wszystkie powyższe dotyczą interakcji między ludźmi, których nastawienie oraz proces podejmowania decyzji są z natury zdefiniowane przez postawę innych i więzi emocjonalne. Czynniki te uważane są za swoisty rdzeń efektywności osobistej.

NASZ PROGRAM NAUCZY CIĘ NIE TYLKO PODSTAWOWYCH ZASAD wywierania wpływu, ale też zwróci uwagę na rolę własnej wartości i samooceny w tym procesie. Wyjaśnimy, jak stworzyć atmosferę sprzyjającą dyskusjom oraz w jaki sposób wpływać na naszych partnerów biznesowych tak, aby oni też zaspokoili swoje potrzeby.

Na koniec szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie wywierania wpływu na innych, ze szczególnym naciskiem na aspekt komunikacyjny, tworzenie i przekazywanie przekonujących prezentacji, skuteczne negocjacje oraz rozpoznanie manipulacji.