Team Sociomaping TM

Metoda Team Sociomapping – budowania map społecznych zespołu- dowiodła swojej skuteczności w ramach eksperymentu marsjańskiego. Równie korzystne rezultaty przyniosło jej użycie w setkach skutecznie działających firm na całym świecie.

PRZEPŁYW INFORMACJI I WSPÓŁPRACA NIGDY NIE SĄ DOSKONAŁE – twierdzą zarządzający firmami i kierownicy personalni. To obszary, które zawsze warto rozwijać. Chcąc zrozumieć bieżącą sytuację oraz pożądany stan optymalny potrzebujemy bardzo dokładnej metody matematycznej wizualizującej te powiązania. Dzięki szybkiemu, dostosowywanemu do indywidualnych potrzeb badaniu internetowemu, narzędzie Team Sociomapping tworzy zestaw trójwymiarowych map i indywidualnych raportów wskazujących obszary wymagające poprawy.

To narzędzie wygodne w użyciu, ponieważ każdy może łatwo interpretować trójwymiarowe mapy i raporty. Jest to metoda rozwojowa silnie zorientowana na zadania, które można natychmiast wdrażać. Ponieważ w procesie uczestniczą wszyscy członkowie zespołu, każdy czuje się zobowiązany do wykonania ustalonych działań. Dzięki tej metodzie możesz śledzić i mierzyć rezultaty i skuteczność programu rozwojowego.

 

 

 

Potencjalne zastosowania

  • Projektowanie zmian
    w zespołach istniejących
  • Tworzenie nowych zespołów
  • Zwiększenie efektywności zespołu w obszarze komunikacji i współpracy

Tematy

  • Budowanie map społecznych stanu bieżącego i stanu idealnego
  • Wskaźniki jakości i istotności
  • Informacja zwrotna na poziomie jednostki i zespołu
  • Plany działań na poziomie jednostki, zespołu i organizacji
  • Pobudzanie zaangażowania w zmiany