Feedback – Skuteczna informacja zwrotna

Date: November 7, 2013 Category: , ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

osoba kontaktowa (required)

E-mail (required)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

professional-presentation-delivery2

Celem szkolenia jest doskonalenie konstruktywnego wyrażania swoich opinii.
Podczas warsztatu uczestnicy poznają zasady udzielania informacji zwrotnej oraz zastosują je w praktyce podczas scenek i mini-dram. Informacja zwrotna, o ile jest szczera i udzielona prawidłowo, zwiększa dokładność przekazu, usuwa wątpliwości i poprawia stosunki interpersonalne. Stanowi podstawę udanej, efektywnej i opartej o zaufanie komunikacji. Służy zdobywaniu nowych kompetencji, rozwijaniu już posiadanych, uwalnia potencjał, rozwija pracę zespołu oraz podnosi motywację i zaangażowanie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  • umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
  • oswojenie się z sytuacją wymiany informacji zwrotnych
  • rozwój komunikacji w zespole
  • własny rozwój poprzez otrzymanie od członków zespołu feedback’u na temat własnego zachowania, postępowania, wyników pracy
  • poszerzenie wiedzy na temat korzyści, zagrożeń, sposobów udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej