Przywództwo z perspektywy bezpieczeństwa – Leadership for safety

Date: February 10, 2019 Category: ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

osoba kontaktowa (required)

E-mail (required)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

leadership_for_safety

Ten program szkoleniowy przygotowany jest specjalnie dla kadry kierowniczej. Dzięki intensywnemu angażowaniu uczestników pozwala on im uświadomić sobie różne wymiary wpływu kierownictwa na bezpieczeństwo pracy. Program skupia się na takich elementach przywództwa, jak dawanie przykładu innym, odpowiedzialność i kreowanie odpowiedniej atmosfery w pracy, a także zastępowaniu kultury szukania winnych, kulturą zapobiegania problemom.

 

NIEWIELE PROGRAMÓW TRAKTUJE BEZPIECZEŃSTWO PRACY JAKO KRYTERIUM POMIARU SKUTECZNOŚCI PRZYWÓDZTWA.
To dziwne, biorąc pod uwagę, że dbałość o bezpieczne miejsce pracy i promowanie skutecznego przywództwa to kluczowe cele większości współczesnych organizacji. Większej skuteczności w zarządzaniu zagrożeniami w miejscu pracy wymaga się nie tylko w branżach cechujących się wysokim ryzykiem.

JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY jest osiągnięcie długofalowej stabilności w tym wymiarze. Podstawowym warunkiem, który to umożliwia jest przekonanie przełożonego i podwładnych, że taka inwestycja daje im wartość i prowadzi do widocznej i trwałej poprawy.

NASI UCZESTNICY POZNAJĄ PRAKTYCZNE METODY partnerskiej komunikacji i informacji zwrotnej, ułatwiające zapobieganie wypadkom i wyciąganie bardziej uniwersalnych wniosków. Prawdziwy przykład – Śmierć w kominie – ilustruje, jak zbieżność różnych nieprawidłowości doprowadziła do śmiertelnego wypadku.

Tematy

  • Kozioł ofiarny – moralne aspekty kultury szukania winnych
  • Definicja bezpieczeństwa pracy
  • Przykład pana XY
  • Rola przywódcy w kontekście bezpieczeństwa pracy
  • Model Rasmussena
  • Taksonomia błędów według Jamesa Reasona
  • Śmierć w kominie – studium przypadku
  • Informacja zwrotna w kierowaniu
    Praktyczne aspekty udzielania informacji zwrotnej

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie świadomie zarządzać bezpieczeństwem pracy, dzięki czemu kierownicy mogą kreować realną wartość zarówno dla firmy jak i podwładnych.