fbpx

Przywództwo w oparciu o partycypację

Zjawisko partycypacji nabiera coraz większego znaczenia w kierownictwie, lecz niewielu liderów wie, co to właściwie znaczy, a jeszcze mniej umie je praktykować. Wątpliwości oraz brak jasnych wytycznych często zniechęcają nas do oparcia się na tym niezwykle korzystnym dla organizacji podejściu, które sprzyja znacznemu wyróżnieniu organizacji na tle reszty.

Leadin-through-empowerment

KORZYŚCI PARTYCYPACJI są powszechnie znane. Upoważnieni pracownicy są świadomi oczekiwań wobec efektów ich pracy oraz wiedzą, że ich solidna realizacja przyczynia się do sukcesu firmy. Czują się tym samym odpowiedzialni za swoje decyzje oraz wybory dotyczące pracy. Jak jednak można efektywnie wypracować ów efekt? Jak upoważnić pracownika? Czy w bieżących warunkach jest to w ogóle możliwe? To, co niewątpliwie możemy zrobić, to propagowanie idei partycypacji jednostki. Dając przykład, rozpowszechniamy to zagadnienie.

NASZ PROGRAM POMAGA głęboko zrozumieć korzyści płynące z zastosowania idei partycypacji zarówno w życiu firmy, jak i jednostek. Dowiesz się, jak stworzyć przyjazne partycypowaniu środowisko oraz w jaki sposób wspierać jego rozwój jako lider. Wspólnie zbadamy, jakie cechy przywódcy sprzyjają utrzymaniu tego środowiska i opracujemy pomocne w tej kwestii wskazówki.

Na koniec szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie rozwijania podejścia usprawniającego partycypację jednostki oraz stworzenia sprzyjającego temu środowiska. Program pomaga także w zrozumieniu znaczenia tego zjawiska dla organizacji oraz związanych z nim korzyści.