Przywództwo inspirowane historią Amundsena – gra

Date: March 25, 2019 Category: , ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

osoba kontaktowa (required)

E-mail (required)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

 

Czy Twoi menadżerowie wydają się być ,,przetrenowani” informując cię, że ,,nie chcą kolejnego nieskutecznego szkolenia z przywództwa”? Zainspirujemy ich historią charyzmatycznego lidera i jego zespołu, którzy dzięki świetnej strategii i przygotowaniu, efektywnej współpracy teamu, chęci podjęcia ryzyka,  dobremu przywództwu i skupieniu na głównym celu byli w stanie odnieść sukces bez względu na bezlitosne warunki. Będziemy przyglądać się wyzwaniom, które musieli podjąć łącząc je z obecną  sytuacją biznesową i aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami.

KTÓRE Z ROZWIĄZAŃ BYŚ WYBRAŁ?  AMUNDSENA CZY SCOTTA? Główna część warsztatu jest przeprowadzona w formie eksperymentalnej gry decyzyjnej , gdzie dzielimy uczestników na zespoły , które konkurują ze sobą w podbiciu bieguna południowego, a później walczą o bezpieczny powrót do obozu bazowego. Każdy zespół musi wybrać lidera, przygotować strategię podróży i zakupić zasoby (jedzenie i psy) z początkowych funduszy. Podczas wyprawy, tak jak w prawdziwej historii, wpływ na wydarzenia mają warunki atmosferyczne i niespodziewane wydarzenia.

ŻEBY OSIĄGNĄĆ SUKCES, uczestnicy muszą wykonywać ćwiczenia na różnych poziomach trudności. W ćwiczeniach sytuacyjnych skupiamy się na rozwoju umiejętności przywódczych  (min. udzielaniu feedbacku, przywództwie sytuacyjnym). Ćwiczenia są zaadaptowane do zasymulowanych warunków wyprawy. W zależności od poziomu trudności i tego jak grupy radzą sobie w wypełnianiu zadań mają możliwość otrzymania dodatkowych funduszy.
W ostatniej fazie podsumowania oceniana jest również skuteczność pod kątem umiejętności zgromadzenia dodatkowych środków. Podczas ewaluacji uczestnicy będą mieli możliwość połączyć przećwiczone umiejętności z wyzwaniami biznesowymi jakie spotykają  na co dzień i wypracować plan działania.

Tematy

 • Wizja, wyznaczanie celów
 • Strategia i myślenie strategiczne:
  – myślenie analityczne, priorytetyzacja, kreatywne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  – planowanie zasobów
  – prezentowanie strategii
 • Działanie:
  – style przywództwa
  – zarządzanie konfliktem
  – efektywne spotkania
  – delegowanie
  – argumentowanie
  – feedback
  – współpraca w zespole
 • Ewaluacja:
  – nagrody i uznanie
  – uczenie się na błędach oraz przestrzeń dla innowacji
  – dzielenie się najlepszymi praktykami
  – trwała zmiana
  – ocena osiągnięć
  – plan działania

Pod koniec programu uczestnicy będą potrafili skutecznie korzystać z umiejętności przywódczych i świadomie implementować je celem realizacji celów grupy i traktować je jako część swojej strategii.