Zarządzanie projektem – gra SimulTrain™

Date: July 4, 2013 Category: ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

project-management2

W dzisiejszych czasach coraz częściej zleca się pracownikom realizację zadań w formie projektów. Niezależnie od specyfiki biznesu, rosnąca konkurencja sprawia, że coraz bardziej poszukuje się skutecznych kierowników projektu. Sednem zarządzania projektami są nie tyle zadania, zasoby i terminy, ale zaangażowani w projekcie ludzie.

NIEZALEŻNIE OD PROFILU DZIAŁALNOŚCI FIRMY, czy oferuje ona wyroby, czy usługi, zasady pozostają takie same. Istotne nie jest intensywne tempo pracy, ale jej sprawność. Jeśli kierujesz projektem opierając się na najlepszej posiadanej wiedzy, nie tylko oszczędzasz czas, ale również osiągasz wyższą rentowność niż konkurencja. W tym właśnie pomaga to szkolenie. Zapewnia ono wskazówki i pomoc w wypracowaniu zdolności, jakich potrzebuje kierownik projektu: precyzowaniu projektów, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu zarządzania jakością, czasem i kosztami, monitorowaniu zadań w projekcie, kontrolowaniu ich wykonania oraz skutecznym zamykaniu projektów.

ZASADY WYKORZYSTYWANE W PROJEKCIE ANGAŻUJĄCYM SETKI OSÓB, mającym budżet liczony w miliardach euro i trwającym kilka lat nie różnią się od zasad mających zastosowanie w projekcie dwutygodniowym. Nawet jeśli pracują w nim tylko dwie osoby. Narzędzia, metody i rozwiązania przedstawiane w czasie szkolenia zapewniają nieocenioną pomoc przy realizacji projektów, niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy kierujesz wielkim zespołem i niezależnie od tego, czy wspierasz się przy tym programem komputerowym, czy nie.

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie przekształcać pomysły w projekty dzięki opracowywaniu, przygotowywaniu i bieżącemu monitorowaniu oraz ocenie wszystkich potrzebnych elementów prawidłowo zarządzanego projektu, w tym przydzielaniu prac i zarządzaniu zespołem projektu.

SYMULACYJNA GRA SimulTrain™
Jak motywować ludzi, organizować pracę, radzić sobie z nagłymi problemami i budżetem w zespołach projektowych? Zapraszamy do symulatora pracy kierownika zespołu projektowego!

KORZYŚCI

  • interaktywna forma nauki efektywnych zachowań liderskich nie tylko w zakresie zarządzania projektami, ale motywowania zespołu i organizacji jego pracy
  • możliwość obserwacji konsekwencji i podejmowanych działań oraz bieżący feedback
  • nauka przez doświadczenie oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami
  • świetne narzędzie teambuildingowe – gra SimulTrain™ całym zespołem pozwala na usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

CO TO JEST SimulTrain™?
Zapraszamy do spróbowania swoich sił w wersji demonstracyjnej!
wersja demo

SimulTrain™ jest symulatorem stosowanym w szkoleniach w zakresie project managmentu opracowanym przez szwajcarską firmę STS. Symulacja jest rozwijana od kilkunastu lat, zagrało w nią ponad 95.000 użytkowników w ponad 50 krajach, w 18 językach i zgodnym ze standardami PMI oraz PRINCE.
Podczas gry uczestnicy muszą zmierzyć się z sytuacjami i problemami, które występują w trakcie projektu. W czasie symulacji uczestnicy muszą zmierzyć się z sytuacjami i problemami, które występują w projektach. Dzięki SimulTrain™ mogą natychmiast obserwować konsekwencje decyzji, które podejmują. Jednocześnie podczas całej gry mogą śledzić na bieżąco zmiany w zakresie kosztów, harmonogramu, jakości, czy czynników ludzkich.
Symulator wykorzystuje nowoczesne multimedia – uczestnicy otrzymują telefony, e-maile, raporty, co tworzy realistyczną atmosferę projektu i wciąga uczestników warsztatu.

METODOLOGIA I WYMAGANIA
Uczestnicy podzieleni są na 3-4 osobowe grupy, grają w symulację i podejmują wszelkie decyzje jako odrębne zespoły. Pozwala to na porównywanie wyników pomiędzy podgrupami, uczenie się od siebie oraz zwiększenie dynamiki warsztatu dzięki aspektowi konkurencji. Trener zapoznaje uczestników z symulacją, moderuje grę i prowadzi podsumowania każdej części wskazując błędy jakie popełnili – zarówno w zakresie decyzji w grze jak i współpracy w podgrupie.

Warsztaty mogą być dedykowane zarówno do osób stawiających pierwsze kroki w zakresie zarządzania projektami (niezależnie od branży, czy poziomu stanowisk) jak i doświadczonych project managerów chcących sprawdzić swoje umiejętności w zaawansowanej symulacji. Istnieje możliwość dokładnego dopasowania poziomu gry do uczestników.

Gra SimulTrain™ to również świetne narzędzie do mądrego teambuildingu z elementami edukacyjnymi – wiedza z zakresu motywowania, czy tworzenia harmonogramów ma zastosowanie w codziennej pracy nie tylko przy projektach, a sama gra daje mnóstwo satysfakcji i wciąga uczestników.

Możliwe kolejne kursy

  • Warsztat na temat zarządzania projektami
  • Coaching indywidualny i zespołowy na temat zarządzania projektami