Filary sprzedaży (Podejście do sprzedaży)

Date: July 4, 2013 Category: ,

principles-of-sales-sales-attitude_2
Zarówno osoby zajmujące się sprzedażą, jak i wszyscy, mający do czynienia z odbiorcami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, skupiają się często w zbyt wielkim stopniu na cechach użytkowych produktów, którymi się zajmują lub swoich celach sprzedażowych. W swoim codziennym postępowaniu zdają się zapominać o najważniejszych kwestiach – czego potrzebują odbiorcy i jak jesteśmy przez nich postrzegani.

OD PEWNEGO CZASU, NA KAŻDYM STANOWISKU WYMAGA SIĘ ODPOWIEDNIEGO PODEJŚCIA DO SPRZEDAŻY. Trudno już znaleźć stanowiska, które w taki, czy inny sposób nie polegają na interakcji z odbiorcami. Zarówno bezpośredni, jak i pośredni kontakt z klientem zawsze wiąże się zaś z możliwością sprzedaży. W jaki sposób dostrzegać takie potencjalne sytuacje sprzedażowe? Jakiego rodzaju sytuacje sprzedażowe są elementem działań twoich lub twoich współpracowników? I jak postępować w takich sytuacjach? W jaki sposób wykorzystywać istniejące lub kreować nowe możliwości sprzedaży?

KURS DOTYCZĄCY PODEJŚCIA DO SPRZEDAŻY kierowany jest do wszystkich, którzy obecnie lub w przyszłości mogą mieć kontakt z odbiorcami. Uczestnicy poznają zasady sprzedaży oraz procesem sprzedażowym opierającym się na najbardziej aktualnych koncepcjach teoretycznych w tej dziedzinie.

KURS POZWALA RÓWNIEŻ ZDOBYĆ WIEDZĘ na temat różnorodnych oczekiwań odbiorców. Umożliwia zrozumienie sposobów rozpoznawania ukrytych potrzeb oraz zapewnia metody, które powinno się stosować w celu przekraczania oczekiwań odbiorców. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne oraz praktyczne zastosowania modelu sprzedaży sytuacyjnej Develor.

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie bardziej świadomie komunikować się z potencjalnymi i obecnymi odbiorcami, dzięki lepszemu zrozumieniu ich oczekiwań i potrzeb, a także bardziej metodycznemu sposobowi myślenia o potencjale odbiorców.

Możliwe kolejne kursy