Zgłębianie wielokultu- rowości

Date: July 1, 2013 Category:

Zgłębianie wielokulturowości

Urządzenia służące do zdalnego sterowania – takie jak choćby pilot do telewizora – pozwalają obsługiwać różne urządzenia na odległość.

Każdy kierownik zespołu zdalnego, czy ktokolwiek pracujący z ludźmi znajdującymi się w różnych krajach, marzy o posiadaniu podobnego pilota, którym mógłby zarządzać członkami zespołu rozsianymi po różnych zakątkach świata.


FURTHER UNIQUE DEVELOR SOLUTIONS