Zarządzanie zdalnym zespołem

Date: July 4, 2013 Category: ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Managing_remote_teams_Head

Tom Allen, współpracując z MIT, od ponad 20 lat przeprowadza badania dotyczące działań i współpracy zespołów zdalnych. Z danych wynika, że kiedy ludzie oddaleni są od siebie o więcej niż 15 metrów, szansa na to, że będą współpracowali ze sobą częściej niż raz w tygodniu nie przekracza 10 procent.

ZESPOŁY ZDALNE TO Z PEWNOŚCIĄ FORMA DZIAŁANIA, DO KTÓREJ NALEŻY PRZYSZŁOŚĆ. Współczesne organizacje funkcjonują w globalnym wymiarze i korzystają ze współpracy osób znajdujących się w różnych miastach, czy krajach, a nawet na różnych kontynentach. Ta „wirtualizacja” współpracy niesie ze sobą zupełnie nowe wyzwania dla ludzi kierujących zespołami. Pojawia się konieczność znalezienia nowych sposobów komunikowania się, opierające się na nowych technologiach i wykorzystujące nowe systemy i procesy. Na to wszystko nakłada się jeszcze kulturowa różnorodność członków zespołu, którą trzeba uwzględnić myśląc o jego sukcesie.

TO SZCZEGÓLNE SZKOLENIE, ponieważ powstało w wyniku działań wielokulturowego, zdalnego zespołu. Dzięki temu program szkoleniowy stanowi dobre połączenie elementów wschodnich i zachodnich. Skuteczność tego szkolenia wynika z faktu, że powstało ono w rezultacie interakcji ludzi, które faktycznie działały jako zdalny zespół. Przeprowadziliśmy rozmowy z sześcioma osobami reprezentującymi różne dziedziny, które wprowadziły nas w ten temat opowiadając o swoich doświadczeniach, udzielając praktycznych porad, mówiąc o wyzwaniach i najlepszych w swoim przekonaniu rozwiązaniach. Szkolenie prezentuje wyzwania związane z działaniami w warunkach zdalnych w metodyczny sposób, przedstawiając praktyczne wskazówki i najlepsze wzorce dotyczące różnych kwestii, począwszy od przywództwa, a skończywszy na przydatnych procesach zarządczych.

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie poradzić sobie z brakiem tradycyjnych spotkań, tworzyć skuteczne metody współpracy dzięki procesom, technologiom i normom komunikacji oraz stać się rzeczywistymi i zdolnymi do motywowania przywódcami swoich zespołów zdalnych.

Możliwe kolejne szkolenia

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Budowanie map społecznych zespołu – diagnozowanie i warsztat
  • Coaching w miejscu pracy za pomocą webinarów