Komunikacja dla menedżera

Date: November 7, 2013 Category: , ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Interview_techniques_Head

Czy masz czasami wrażenie, że mówisz wyraźnie, spójnie i na temat a otoczenie Cię nie rozumie i nawet celowo działa Tobie na złość? Rozmawiasz z podwładnymi i w dobrej wierze udzielasz im rad, dzielisz się swoją wiedzą, a trafia ona jak w próżnię?

Korzyści dla uczestników

  • poszerzenie samoświadomości i rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w procesie komunikacji
  • uzyskanie informacji zwrotnych od grupy i trenera na temat odbioru stylu komunikacji, którym posługuje się uczestnik szkolenia
  • autodiagnoza własnego stylu komunikacji
  • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie i skutecznej wymiany informacji
  • nauka aktywnego słuchania (zadawanie pytań, parafrazowanie, odzwierciedlanie)
  • uświadomienie sobie znaczenia komunikacji niewerbalnej
  • rozwinięcie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych oraz skutecznego posługiwania się nim

Skrócony opis warsztatu

Każdy człowiek słuchając innych „przepuszcza” otrzymane informacje przez swoje własne filtry, a na sposób odbioru informacji nakładają się nasze doświadczenia życiowe, wspomnienia, refleksje i skojarzenia. Aby sprawnie się komunikować musimy: po pierwsze skutecznie wychwycić i zrozumieć owe filtry, a po drugie umieć je czasami wyłączyć. Ideałem byłoby jeszcze nauczenie się rozpoznawania poszczególnych poziomów z których się komunikujemy (np. poziomu Rodzica, czy Dorosłego) lub stylów osobowości naszych rozmówców (np. według typologii DISC).

Zaproponujemy ciekawe formy pracy podczas warsztatu takie jak: scenki, zamianę ról, pracę w grupach i parach, ciekawe i inspirujące ćwiczenia oraz burze mózgów.

Efektem pracy każdego uczestnika będzie m. in. poprawa jakości relacji z innymi osobami, większa otwartość na komunikaty otrzymywane od otoczenia oraz rozumienie ich treści, wyższy poziom empatii i otwartości.

Warsztat może trwać od 4 do 8 godzin podczas których otrzymasz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz możliwość przećwiczenia wszystkich nowych zachowań w bezpiecznym środowisku.