Podstawy przywództwa

Date: July 4, 2013 Category: , ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

essence-of-leadership2

Ten program skupia się na podstawowej wiedzy i kompetencjach potrzebnych do zarządzania ludźmi. Obok wyjątkowego podejścia do przywództwa sytuacyjnego opartego na modelu cyklu życia pracownika według Develor uczestnicy poznają klasyczne oraz najnowsze metody motywowania wsparte przykładami i ćwiczeniami zawiązującymi do specyfiki firmy.

MOŻNA BYĆ PRZYWÓDCĄ INTUICYJNYM LUB ŚWIADOMYM. , Można postępować wobec kolegów zgodnie z własną osobowością lub ich poziomem fachowości i motywacji. Przywództwo intuicyjne często okazuje się właściwe, ale na dłuższą metę skuteczniejsi są przełożeni dobierający metody i style przywództwa odpowiadające ich podwładnym.

TEN PROGRAM UŚWIADAMIA PRZEŁOŻONYM bezpośredni wpływ wyników pracownika na wyniki firmy oraz pokazuje, jak można wpływać na te elementy składowe. Model przywództwa sytuacyjnego, będący jedną z ważniejszych części kursu, opiera się na modelu cyklu życia pracownika według Develor. Pokazuje on, które elementy modelu przywództwa sytuacyjnego są najbardziej skuteczne na poszczególnych etapach cyklu życia.

POZNANE STYLE PRZYWÓDZTWA pogłębia się za pomocą praktycznych przykładów oraz doskonali i dopracowuje w ramach ćwiczeń dopasowanych do realiów klienta. Obok omówienia czterech elementów charakterystycznych dla przywództwa sytuacyjnego, zwracamy szczególną uwagę na praktyczne poznanie klasycznych modeli sytuacyjnych oraz zetknięcie się z najnowszą teorią i praktyką motywacji wewnętrznej.

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie świadomie radzić sobie z każdym podwładnym, stosując właściwe style i narzędzia przywódcze w dążeniu do oczekiwanych rezultatów. Będą też skutecznie rozwijać kompetencje swych podwładnych i motywować ich do osiągania lepszych wyników.

Możliwe kolejne kursy

  • Motywacja 3.0 – wewnętrzna siła
  • Coaching przywódczy
  • Zdalne zarządzanie zespołem