Skuteczne zarządzanie zespołem

Date: July 4, 2013 Category: , ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Zarządzanie pojedynczymi osobami i zarządzanie zespołami to różne wyzwania, składające się z odmiennych elementów i dające kierownikom odmienne możliwości działania. Ten program zapewnia umiejętności budowania skutecznie funkcjonującego zespołu bazując na etapach rozwoju zespołu i dodatkowo uwzględniając indywidualne atuty jego członków oraz typowe role grupowe.

NASZ PROGRAM OMAWIA trudności oraz role kierownicze związane z różnymi etapami, począwszy od ustanawiania zespołu, a skończywszy na osiągnięciu przez ten zespół stanu spoistości, silnej motywacji i wysokiej wydajności. Program zawiera sugestie pomagające radzić sobie w trudnych sytuacjach. Na przykład, jakie podjąć działania w razie spadku wydajności całego zespołu, jak zachowywać się w razie konfliktów, zbyt intensywnej konkurencji, czy kryzysów zaufania lub wartości?

BADANIA SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW wykazują, że cechują się one typowymi czynnikami wewnętrznymi (wiadomość celów, zaufanie, wymiana informacji zwrotnej itp.) oraz że stworzenie i utrzymanie tych komponentów należy do zadań kierownika zespołu. Powinien on zrozumieć, w jaki sposób każda osoba może wnosić wkład w wyniki zespołu i jak można stymulować ten wkład.

Tematy

 • Metoda pomiaru wydajności zespołu
 • Najbardziej typowe błędy w komunikacji i kryteria skutecznej komunikacji w zespole
 • Typy autorytetu kierowniczego
 • Cztery etapy rozwoju zespołu oraz metody wpływania na ich przebieg
 • Motywacja zespołu w kolejnych etapach rozwoju
 • Typowe konflikty w ramach zespołu i metody ich rozwiązywania
 • Narzędzia zarządcze, pozwalające uzyskać spoistość zespołu
 • Etapy i formy wyznaczania / tworzenia celów zespołu
 • Role grupowe według Belbina oraz ich określanie i wdrażanie w praktyce

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie rozumieć stopień współpracy w ramach zespołu, budować zaufanie wobec kierownika i pozytywnie wpływać na rozwój dynamiki zespołu, a w rezultacie zwiększać jego wydajność.

Możliwe kolejne kursy

 • Asertywna komunikacja
 • Komunikacja Zarządcza
 • Zarządzanie zespołem zdalnym