Sztuka rozwiązywania konfliktów

Date: February 14, 2019 Category: , , ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Każdy z nas doświadcza wielu sytuacji konfliktowych zarówno w pracy, jak i w rozmaitych związkach społecznych. Sytuacje te mogą wpływać niekorzystnie na kontakty z innymi, ale można je również wykorzystać z korzyścią dla naszych relacji. Sposób, w jaki rozwiązujemy konflikty istotnie wpływa na podejście innych do przyszłej współpracy z nami.

KONFLIKTY MOGĄ RÓWNIEŻ MIEĆ POZYTYWNE SKUTKI. Niewłaściwe podejście do zarządzania konfliktami może jednak mieć poważne konsekwencje w postaci zrujnowanych relacji między pracownikami, spadku kreatywności i produktywności, a nawet strat finansowych.

DZIĘKI TEMU PROGRAMOWI SZKOLENIOWEMU UCZESTNICY ZROZUMIEJĄ charakter i nauczą się oceniać konflikty, ich wpływ na nich samych i osiągane wyniki, a także jak wykorzystywać je w konstruktywny sposób. Zapoznają się z rozwojem, komponentami oraz typowym przebiegiem konfliktów oraz potencjalnymi i zalecanymi stylami rozwiązywania konfliktów i sposobem ich zastosowania.

KURS DOSTARCZA WIELE NARZĘDZI, metod i teorii zarządzania konfliktami. Uczestnicy poznają je w praktycznych sytuacjach. Dzięki temu zarządzanie konfliktami staje się efektywnym narzędziem zwiększającym zadowolenie i rentowność.

Tematy

 • Model Thomasa-Kilmanna
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Charakterystyka stylów rozwiązywania konfliktów i sposoby na ich pomyślną suplementację
 • Strategie rozwiązywania konfliktów zależnie od sytuacji (dopasowywanie strategii do sytuacji)
 • Rodzaje konfliktów (konflikty instrumentalne i psychologiczne)
 • Radzenie sobie z uprzedzeniami
 • Rozszerzony model asertywności
 • Asertywność w rozwiązywaniu konfliktów
 • Ćwiczenia sytuacyjne, specyficzne dla danej firmy

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie dostrzegać przyczyny konfliktów i asertywnie wybierać odpowiedni styl zarządzania konfliktem pozwalający osiągać najlepsze z możliwych rozwiązań.

Możliwe kolejne kursy

 • Asertywna komunikacja
 • Komunikacja zarządcza