EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ ON-LINE

Date: May 20, 2020 Category:

EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ ON-LINE

Nasz program pokaże ci, jak w profesjonalny i interesujący  sposób przygotować i poprowadzić wirtualne spotkanie w  formie interaktywnej prezentacji, z elementami warsztatu,  szkolenia lub dyskusji.

Zmiany spowodowane pandemią wirusa COVID-19 dotykają  wielu aspektów naszego życia zawodowego i prywatnego.  Jedną z tych zmian są ograniczenia w możliwości  organizowania spotkań, dlatego znaczna część naszej  codziennej komunikacji przeniosła się do świata wirtualnego.  Szkolenie z prowadzenia sesji on-line, które proponujemy,  wyposaża w przydatne kompetencje w zakresie: planowania i  układania procesu przekazu, nadawania odpowiedniej  struktury uwzględniającej cel sesji i charakterystykę odbiorcy,  a także wzmacniania atrakcyjności spotkania i angażowania  uczestników.

 

Pokażemy także funkcjonalności narzędzi wirtualnych i  pomożemy oswoić się z ich obsługą. Podzielimy się  praktycznymi wskazówkami i poradami, także dotyczącymi  pracy z kamerą i mikrofonem.

Zależy nam także na tym, by uczestnicy mieli okazję do  praktyki, dlatego poza ćwiczeniami chętni będą mogli  przeprowadzić krótki fragment wirtualnej sesji oraz otrzymać feedback.

POTENCJALNE TEMATY

✔ Zasady i proces nauki dorosłych
✔ Struktura szkolenia/prezentacji/spotkania online
✔ Głos i mowa ciała online
✔ Perswazja i przekonywanie – siła historii ii metafor
✔ Sprawdzanie wiedzy, postępów, moderowanie i angażowanie uczestników w warsztatach i szkoleniach online
✔ Retoryczne środki wzmacniające atrakcyjność przekazu, ice breakery, energizery
✔ Kwestie i aspekty techniczne,funkcjonalności narzędzi online
✔ Przygotowanie do pracy z kamerą i mikrofonem
✔ Wskazówki, porady praktyczne
✔ Przeprowadzenie własnej próbki
✔ Konsultacje indywidualne
✔ Inne, zgodne z potrzebami