DIGITAL TEAMCOACHING

Date: April 15, 2020 Category:

DIGITAL TEAMCOACHING – ZESPÓŁ ZDALNY W OBLICZU ZMIAN

Zaawansowane rozwiązanie teambuildingowe wpierające zespoły w radzeniu sobie ze zmianą, nieprzewidywalnością, nowymi priorytetami i sposobami działania w formie grupowego wirtualnego coachingu. Metoda TeamSocioMappingTM – budowania map społecznych zespołu – dowiodła swojej skuteczności w ramach przygotowania astronautów do misji marsjańskiej NASA. Równie korzystne rezultaty przynosi jej użycie w setkach skutecznie działających firm na całym świecie.

Przepływ informacji i współpraca nigdy nie są doskonałe – twierdzą zarządzający firmami i kierownicy personalni. To obszary, szczególnie kluczowe w sytuacji zmiany, niestandardowych form kontaktu (praca zdalna) czy nowych wyzwań biznesowych. Chcąc zrozumieć bieżącą sytuację zespołu oraz pożądany stan optymalny korzystamy z precyzyjnej metody matematycznej wizualizującej te powiązania.

Narzędzie TeamSocioMappingTM tworzy zestaw trójwymiarowych map i indywidualnych raportów wskazujących obszary wymagające poprawy. Badanie realizowane online staje się podstawą pracy na procesie, w którym zespół ma szanse odnaleźć się w nowej sytuacji i na nowo zdefiniować swoje cele.

W programie łączymy korzyści diagnozy TSM z metodami coachingowymi i teambuildingowymi, tworząc sekwencję rozwojową silnie zorientowaną na zadania, które można natychmiast wdrażać.

Ponieważ w procesie uczestniczą wszyscy członkowie zespołu, każdy czuje się zobowiązany do wykonania ustalonych działań. Elementem programu jest indywidualna konsultacja z menedżerem, który może śledzić i mierzyć rezultaty i skuteczność programu rozwojowego.

W procesie rozwojowym uczestnicy będą mogli:

  • Poznać wzajemne potrzeby i oczekiwania w zakresie komunikacji i współpracy
  • Stworzyć kolaż zespołu obrazujący indywidualne różnice
    i podobieństwa
  • Zidentyfikować mocne strony zespołu oraz obszary wymagające zmiany
  • Określić wspólne standardy w nowej sytuacji i tzw. „quick winsdo natychmiastowego wdrożenia
  • Opracować wspólny cel w metodzie „Ultimate goal”
    i zaplanować jego realizację