DIGITAL MINDSET

Date: May 26, 2020 Category: ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

osoba kontaktowa (required)

E-mail (required)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Żyjemy w czasach nieustannej cyfrowej rewolucji. Organizacje, zespoły i ludzie łączą się w sieci dużo częściej niż w przeszłości.  Zmiany spowodowane rozwojem technologii możemy kochać lub nienawidzić ale są one nieuniknione. Musimy być otwarci na zmiany. Przygotujcie się na cyfrowe zmiany.

Celem programu jest zniwelowanie strachu lub niepewności w stosunku do cyfrowych rozwiązań oraz zachęcenie uczestników do osiągnięcia OKREŚLONEGO NASTAWIENIA które pozwoli im spojrzeć na ich codzienne czynności i nawyki przez pryzmat cyfrowej rewolucji, świadomie decydować co poddać digitalizacji iw jakim zakresie oraz wybrać do tego odpowiednie narzędzia. Podczas programu uczestnicy nauczą się identyfikować aktualny poziom digitalizacji swoich najczęstszych aktywności i wskazywać te, które są problematyczne pod względem wydajności (powtarzalnie, czasochłonne, mechaniczne). Zidentyfikują przyszłościowy, idealny stan, w którym technologia jest pomocna ale także zbiera praktyczne pomysły na znalezienie właściwego rozwiązania.

Z pomocą Digital Navigator Model DEVELOR uczestnicy uczą się praktycznego grupowania I uporządkowanego podejścia do znajdowania właściwych dla nich aplikacji.

Syndrom małpiego rozumu, uzależnienie od Internetu, nomofobia. słabnące relacje osobiste, rosnąca frustracja i zmęczenie…. To tylko niektóre ze szkodliwych efektów ubocznych zbyt intensywnie używanej technologii, które są co raz większym zagrożeniem dla ludzi. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną uświadomieni jakie niebezpieczeństwo niesie cyfryzacja oraz nauczą się jak stworzyć zdrową relację z technologią i przetrwać cyfrowy detoks.

Uczestnicy stworzą również swoją podróż i plan działania zachowując zdrowy rozsądek.

Tematy:

 • Pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej używanych zwrotów w obszarze technologii
 • Ten sam język podstawowych pojęć: cyfryzacja, ucyfrowienie, transformacja cyfrowa
 • Etapy transformacji cyfrowej
 • Czym jest Digital mindset?
 • 4 etapy ucyfrowienia
 • 4 stopniowy model DEVELOR usprawniający digital mindset
 • Zebranie najlepszych praktyk I przykładów możliwych rozwiązań.
 • Otrzymanie praktycznego wsparcia w znalezieniu odpowiednich narzędzi z pomocą Digital Navigator model Develor
 • Ćwiczenia dotyczące rynku cyfrowego
 • Cyfrowy Detoks – jak uniknąć zagrożeń nadużycia technologii I jak odnaleźć równowagę pomiędzy cyfrowym I normalnym życiem?
 • Planowanie działań na poziomie indywidualnym I zespołowym z zachowaniem zdrowej równowagi

Na koniec tego programu,uczestnicy będą w stanie:

✔ Świadomie patrzeć na codziennie czynności i nawyki przez pryzmat digital mindset

✔ Umieli podejmować decyzje co należy zdigitalizować i w jakim stopniu

✔ Potrafili zidentyfikować potencjalne narzędzia

✔ Świadomi zagrożeń nadużycia technologii

                                          Możliwe kolejne szkolenia

                                            Wydajność osobista
Zarządzanie czasem
Praca w zespołach zdalnych
Zarządzenie zespołami zdalnymi
Wewnętrzny network I społeczność