Proces sprzedaży doradczej

Date: July 4, 2013 Category: ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

csp

Czym różni się doskonały sprzedawca od przeciętnego sprzedawcy? Ten kurs skupia się na dwóch obszarach kompetencji: umiejętności budowania zaufania oraz właściwym rozumieniu potrzeb odbiorców. Doskonalenie tych umiejętności gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

PROCES SPRZEDAŻY DORADCZEJ to starannie przygotowane, świadome podejście do sprzedaży, skupiające się na oczekiwaniach i potrzebach odbiorców. Pomaga on pracownikom zajmującym się sprzedażą w doskonaleniu metod prowadzenia negocjacji z odbiorcami. Proces opiera się na założeniu, że jeśli odbiorca ufa sprzedawcy dostarczającemu produkt, który w pełni odpowiada na potrzeby tego odbiorcy oraz jeśli dysponuje budżetem na zakup tego produktu, to nie ma żadnych przeszkód uniemożliwiających sprzedaż.

KURS OMAWIA etapy procesu sprzedaży związane z rynkiem i odbiorcą, cele oraz idealne zachowania sprzedającego na każdym z tych etapów, uzależnione od oczekiwań odbiorcy oraz rodzaju jego zachowań (klasyfikowanych i opisanych w systemie DDS Develor).

Dzięki praktycznemu podejściu oraz sytuacyjnym ćwiczeniom dopasowanym do specyfiki odbiorców i powiązanym z każdym etapem procesu, uczestnicy zyskują świadomość, w jaki sposób planować i zarządzać całością kontaktu sprzedażowego z odbiorcą z myślą o budowaniu długofalowej relacji dającej korzyści każdej ze stron.

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie planować i zarządzać kontaktami sprzedażowymi z odbiorcami w sposób prowadzący do wzrostu wyników sprzedażowych i obrotów formy.

Wcześniej ukończone kursy

Zasady sprzedaży

 

Możliwe kolejne kursy

  • Coaching w miejscu pracy
  • Kursy dotyczące umiejętności negocjacyjnych
  • Poszukiwanie potencjalnych nabywców