Świadoma komunikacja

Date: February 14, 2019 Category: , , ,

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Kiedy mamy do czynienia z ludźmi, dobra komunikacja okazuje się niezbędna nie tylko z punktu widzenia dobrej atmosfery ale także skutecznej pracy. Dlatego umiejętności swobodnego przemawiania, przedstawiania swych argumentów w jasny i przejrzysty sposób, słuchania oraz motywowania lub wywierania wpływu na innych mają kluczowe znaczenie, a przy tym nie mogą być uznawane za coś, co z całą pewnością potrafimy. Nikt się z nimi nie rodzi – uczymy się ich przez całe życie.

NASZ KURS ROZWIJA PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ, które umożliwiają uczestnikom zyskiwanie zrozumienia u innych dzięki skutecznej, przejrzystej i przekonującej komunikacji. Jednocześnie owocuje to akceptacją i aprobatą ze strony innych osób, a także – dzięki umiejętności słuchania – pozwala rozumieć tych, którzy mają coś nam do zakomunikowania.

OBOK OMÓWIENIA ZASAD I PODSTAW KOMUNIKACJI, ten program ma także na celu zwiększenie świadomości własnych atutów i słabości związanych z komunikacją. Uświadamia on uczestnikom, na jakich obszarach mogą skupić swój dalszy rozwój, a przy tym zapewnia im w tym względzie zindywidualizowane wsparcie. Kurs w naturalny sposób zwiększa pewność siebie oraz świadomość własnej wartości uczestników w sytuacjach, w których korzystają z różnych kanałów komunikacji, niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośrednią rozmowę, czy też kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. W rezultacie uczestnicy są w stanie pełniej wyrażać swój przekaz oraz potrafią kreować i należycie wykorzystywać sytuacje, w których wszyscy uczestnicy zyskują korzyści dzięki udanej komunikacji.

Tematy
✔ Elementy i proces komunikacji
✔ Kanały komunikacji i ich wpływ na nas
✔ Typowe błędy i pułapki w werbalnych, głosowych kanałach oraz mowie ciała
✔ Zasady jednoznacznej komunikacji w każdym kanale komunikacyjnym
✔ Triki sprawiające, że przekaz jest bardziej intrygujący dla słuchaczy
✔ Różne aspekty komunikacji w celu przekazania treści i uczuć
✔ Aktywne słuchanie
✔ Techniki zadawania pytań
✔ Komunikacja przez e-mail i telefon

Na koniec tego programu, uczestnicy będą w stanie bardziej skutecznie komunikować się dzięki wyrażaniu swoich myśli w jasny i przejrzysty sposób, co ułatwia innym słuchanie i rozumienie ich. Jednocześnie sami uczestnicy również będą w stanie lepiej słuchać i rozumieć swoich współrozmówcą.

Kolejne możliwe szkolenia:

  • Asertywna komunikacja
  • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
  • EQ – inteligencja emocjonalna