AGILE PROJECT MANAGEMENT

Date: November 22, 2019 Category: ,

Wykorzystanie zwinnych zasad pomaga we wdrażaniu między działowych projektów w firmach. Agile jest ‚uproszczoną’ wersją zarządzania projektem. Koncentruje się na tworzeniu wartości w krótkich ramach czasowych (sprintach). Podejście agile wymaga zmian i pracuje na nich eliminując straty.

Szkolenie opiera się na zwinnej grze, zainspirowanej budową nowego centrum administracyjnego w Kairze. Podczas szkolenia uczestnicy będą w sposób zwinny planować, dostarczać i oceniać wizjonerski projekt nowego, cyfrowego miasta.

Dzięki zgamifikowanej i eksperymentalnej formie szkolenia, uczestnicy będą mogli lepiej i szybciej zapoznać się z zasadami zwinnego zarządzania, rolami i rutynami – doświadczą ich podczas szkolenia. Przez cały czas trwania szkolenia, uczestnicy będą podzieleni na zespoły rywalizujące ze sobą o to czyj projekt zostanie finansowany przez inwestora.

Kluczem do sukcesu jest nie tylko skuteczne wykonanie, ale przede wszystkim ocena możliwość i aktywne słuchanie inwestora (właściciela produktu). Podobnie jak w rzeczywistości, warunki gry zmieniają się szybko a standardowy sposób zarzadzania projektami może być skazany na porażkę. Jedyną drogą do sukcesu jest zwinne podejście. Czy jesteś gotowy podjąć zwinne działania? Rozpocznij własną zwinną transformację w naszej grze.