Ocena 360°

Skontaktuj się z nami!

Osoba kontaktowa (wymagane)

E-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości

Enter the code below:

Ocena 360° – to opinie pochodzące z kilku kierunków: od menedżerów, podwładnych i kolegów z pracy. Dzięki tej metodzie oceniane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje zwrotne na temat swoich kompetencji przywódczych i zachowań, które z powodu braku czasu lub z innych przyczyn, nigdy nie miały szansy na wprowadzenie zmian. Celem tej oceny jest rozwój osobisty i zawodowy. W miarę upływu czasu popularność oceny 360 ° wzrosła szybko. Według magazynu Fortune, w nowym tysiącleciu, 90% wszystkich firm używa multi-oceny systemu sprzężenia zwrotnego. Wykorzystując cały potencjał 360 ° może przynieść korzyści dla jednostki, zespołu i całej organizacji

POLECAMY PODEJŚCIE chwytania indywidualnych kompetencji i ich poziomu poprzez predefiniowane działania, tj. umiejętności. Oznacza to, że respondenci nie mają określić, w jakim stopniu uczestnik posiada pewne kompetencje, ale musi określić obserwację czynów, które wchodzą w daną kompetencję, oraz częstotliwość ich występowania. Nawet w trakcie identyfikacji kompetencji wyróżniamy kompetencje kierownicze i specjalistyczne.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZAPEWNIONE PRZEZ DEVELOR:

 • Gotowość firmy do 360° (assessment test)
 • Adaptacja pytań do modelu kompetencji klienta
 • Nawigacja po indywidualnych raportach
 • Dystrybucja odpowiedzi poszczególnych raportów do wykresów
 • Raporty grupowe – uwzględnienie wszystkich danych
 • Sprawozdanie okresowe – śledzenie rozwoju kompetencji poprzez powtórkę oceny 360°
 • Narzędzia gotowe do wsparcia: arkusze coachingowe, plany działania, wytyczne do udostępniania informacji zwrotnej, narzędzie on-line do śledzenia zaangażowania

 

Na koniec programu, uczestnik będzie potrafił:

 • Identyfikować mocne strony i obszar rozwoju
 • Zidentyfikować ukryty potencjał i ślepe plamki
 • Tworzyć inteligentne plany działania

 

Możliwe kolejne kursy:

 • Wybrany kurs Akademii Przywództwa
 • Indywidualny coaching